Guide till gränsöverskridande samarbete

Att skapa gränsöverskridande samarbeten kan vara en utmaning. Genom projektet Future Cleantech Solutions har en guide tagits fram med syfte att skapa förutsättningar för framgångsrika samarbeten mellan små och medelstora företag och större aktörer såsom storbolag, kommuner, städer och myndigheter. Hur små och medelstora företag kan ta tillvara på de möjligheter som följer med stora etableringar och investeringar.

Guiden riktar sig till små och medelstora företag och till näringslivsorganisationer som arbetar med att främja lokalt företagande och hållbar utveckling. 

Ta del av de tips och råd som finns i guiden genom att läsa som bläddringsbar fil eller ladda ner guiden som pdf-fil. 

Guiden finns på svenska, finska och engelska nedan.

Future Cleantech Solutions är ett treårigt projekt som finansieras och genomförs av:
Interreg Botnia-Atlantica, Österbottens förbund, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Vasa stad, Karleby stad, KOSEK, VASEK, Merinova, Umeå Energi, Örnsköldsviks kommun, Umeå kommun, Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft, Kompetensspridning i Umeå, Skellefteå Science City och North Sweden Cleantech. Läs mer om projektet här!

Guider (pdf)

 • En guide för att lyckas med gränsöverskridande företagssamarbeten

  Svenska

  Ladda ner

 • Opas onnistuneeseen rajat ylittävään yritysyhteistyöhön

  Finska

  Ladda ner

 • A guide to successful corporate collaborations

  Engelska

  Ladda ner

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt