Guide till gränsöverskridande samarbete

Att skapa gränsöverskridande samarbeten kan vara en utmaning. Genom projektet Future Cleantech Solutions har en guide tagits fram med syfte att skapa förutsättningar för framgångsrika samarbeten mellan små och medelstora företag och större aktörer såsom storbolag, kommuner, städer och myndigheter. Hur små och medelstora företag kan ta tillvara på de möjligheter som följer med stora etableringar och investeringar.

Guiden riktar sig till små och medelstora företag och till näringslivsorganisationer som arbetar med att främja lokalt företagande och hållbar utveckling. 

Ta del av de tips och råd som finns i guiden genom att läsa som bläddringsbar fil eller ladda ner guiden som pdf-fil. 

Guiden finns på svenska, finska och engelska nedan.

Klicka här för att komma till den svenska guiden!

Klicka här för att komma till den engelska guiden!

Klicka här för att komma till den finska guiden!

Future Cleantech Solutions är ett treårigt projekt som finansieras och genomförs av:
Interreg Botnia-Atlantica, Österbottens förbund, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Vasa stad, Karleby stad, KOSEK, VASEK, Merinova, Umeå Energi, Örnsköldsviks kommun, Umeå kommun, Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft, Kompetensspridning i Umeå, Skellefteå Science City och North Sweden Cleantech. Läs mer om projektet här!

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt