Bothnia Bioindustries Cluster

Bothnia Bioindustries Cluster (BOBIC) skapar en tydlig arena där regionens triple helix-aktörer kan samverka: industri, forskningsinstitut/akademi och samhället. Tillsammans skapar vi en stark regional drivkraft för ytterligare utveckling av den skogsindustriella värdekedjan. 

BOBICs uppdrag är att skapa innovation kring vad som kan tillverkas av den skogliga biomassan, förutom de traditionella produkterna sågade trävaror, massa och papper, samt fasta biobränslen. Samhandlingen i klustret syftar till att skapa förutsättningar för att ta steg mot kommersialisering av nya eller radikalt förbättrade kemikalier, material eller produkter. Det finns redan ett bioraffinaderi i form av Sunpine och förhoppningen är att skapa förutsättningar för fler etableringar i regionen.

Hållbarhet genom hela värdekedjan

Att gå från FoU till kommersialisering har många utmaningar, men gemensamt för alla satsningar är att hitta en värdekedja med rätt förutsättningar för etableringen, bland annat rätt typ av biomassa i tillräcklig volym, möjligheter för systemintegration med befintlig industri och intresse av att samverka kring innovationer. BOBIC kan vara en bra samverkanspartner för den som vill utveckla sin idé till en högre mognadsgrad och hitta en värdekedja med rätt förutsättningar.

En stark drivkraft för BOBICs samhandling är att värdekedjans aktörer har en stark symbios. Det ligger således i allas intressen att värdekedjan som helhet är stark, men det kräver även starka individuella delar i kedjan. Därför har BOBIC lyckats samla största delen av de aktörer som finns inom den värdekedja som omfattar Norrbotten och norra delarna av Västerbotten. 

En gemensam värdegrund för klustret är hållbarhet genom hela värdekedjan. BOBICs hållbarhetsarbete börjar i skogen och går genom hela branschen till slutanvändarna. Utvecklingen inom BOBIC ska stötta samhällets omvandling mot en biobaserad och cirkulär ekonomi.

Klicka här för mer information om BOBIC!

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt