Nätverket Vindkraft i norr

Nätverket Vindkraft i norr ska utgöra den naturliga samlingsplatsen för företag inom vindkraftsindustrin i norra Sverige. Nätverket har den bredd och det djup som gör att företagen vill vara med i det och ta del i dess erbjudanden. Det är det forum där företagen samlas, utbyter erfarenheter och där affärsmöjligheter ska stå i fokus. Nätverket ska bereda väg mot nya marknader, regionalt, nationellt och internationellt. Ledord är affärsnytta, samverkan, innovation.

Syftet med Vindkraft i norr är att:

 • samla olika aktörer inom området vindkraft som tjänsteföretag, producenter, projektägare och underhållsföretag.
 • öka attraktionskraften för de värden som regionen levererar inom området vindkraft.
 • öka medvetenheten om varandra som företag.
 • utveckla befintliga och nya samarbeten.

Mål är att det för deltagande företag ska:

 • skapas synergier, nya samarbeten som leder till fler affärer.
 • leda till ökad försäljning av produkter och tjänster.
 • ökad konkurrenskraft.
 • utvecklad affärsnytta för regionala företag.

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt