Partners

North Sweden Cleantech drivs av ett starkt partnerskap på olika nivåer där alla är av stor betydelse. Huvudpartners är det svenska partnerskapet från Västerbotten och Örnsköldsvik som både jobbar med satsningen och som bidrar med finansiering och kompetens. Partnerskapet säkerställer att fokus ligger på rätt saker och att arbetet sker i rätt riktning. 

Genom cross-border partners får North Sweden Cleantech möjlighet att bygga bra affärsnätverk mellan Finland och Sverige. Partnerskapet skapar möjligheter att hjälpa finska och svenska cleantechbolag att hitta affärsmöjligheter i respektive land.

Genom strategiska partners bygger North Sweden Cleantech bra affärsnätverk som kan bidra till att öka antalet affärer för regionens cleantechbolag.

Industriella partners identifierar behovet av innovativa klimatsmarta lösningar, ger tillgång till testmiljöer och ser till att arbetet fortskrider i rätt riktning.

Huvudpartners

 

  

Cross-border

Industriella 

          

Strategiska

    

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt