Kommun/ Örnsköldsvik

RISE, bioteknisk omvandling/ bio reaktorer

RISE:s bioreaktorer i pilotskala används för enzymatisk hydrolys av lignocellulosabiomassa och jäsning. Reaktorerna har volymer på 50 och 600 liter och kan drivas i batch-, matad-batch- eller kontinuerligt läge. Bioreaktorerna är designade för både aeroba och anaeroba processer.

Klicka här för att läsa mer om pilotparken för industriell bioteknik!

Klicka här för att få en överblick av RISE:s test och demo, OBS på engelska!

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt