Skogstekniska klustret

Skogstekniska klustret utvecklar teknik för morgondagens skogsbruk – innovativa skogsmaskiner, intressanta jobb och samverkan med världsledande forskare och företag – för en hållbar planet.

Skogstekniska klustret är en ekonomisk förening med ett tiotal medlemsföretag som tillsammans sysselsätter 1 000 personer. Hjärtat i klustret är deras innovationssystem där de kopplar samman medlemsföretag med t.ex. forskare, studenter, startups, skogsbolag och finansiärer, och sedan hjälper de dem att driva projekt som utvecklar skogsbruket. Genom Skogstekniska klustrets stöd har medlemsföretagen ökat sin samverkan med akademisk forskning och utbildning. Det har lett till att ett flertal testbäddsprojekt har genomförts och flera innovationer har blivit produkter på marknaden. Andra resultat? Vassare företag. Regional tillväxt. Och en mer inkluderande kultur, med plats för alla.

Medlemsföretag

Klustrets företag finns från Malå kommun i norr till Ludvika kommun i söder. Företagen sysselsätter tillsammans drygt 1 100 personer, varav drygt 15 procent är kvinnor. Om vi även inkluderar underleverantörer sysselsätts 1 400 personer inom klustrets verksamhet. Därmed svarar företagen för merparten av jobben inom skogsmaskinbranschen i Sverige. Klusterföretagen bidrar till näringslivet på sina respektive orter genom att använda sig av lokala underleverantörer. Andra branscher berörs av de skogstekniska företagen både genom att vara underleverantörer till företagen och genom att klusterföretagen levererar andra produkter än skogsmaskiner och maskinkomponenter.

Verksamhet

Utveckling är en process och innovation är resultat av dialog. Det har Skogstekniska klustret tagit fasta på. Företagen får en möjlighet att utveckla nya system för att producera och ta till vara skogsråvara i en kontext som är större än det egna företaget. Inte minst har medlemsföretagen ökat sin samverkan med akademisk forskning och utbildning. Klustrets företag driver utvecklingsprojekt i samarbete med forskare och studenter från bland annat Sveriges lantbruksuniversitet, Luleå tekniska
universitet, Skogforsk och Umeå universitet. För medlemmarna i Skogstekniska klustret har klusterbildningen medfört att flera innovationer har blivit produkter som nu finns på marknaden. Projekten finansieras med medel från EU:s regionala fond, Tillväxtverket, Vinnova, skogsföretag, kommuner, länsstyrelser och regioner. Sveaskog har också varit en betydelsefull pådrivare genom en riktad satsning för utveckling av nya skogsmaskiner i samverkan med Skogstekniska klustret.

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.