Kommun/ Umeå

Umeå Energi

Umeå Energi utvecklar och tillhandahåller hållbara lösningar för energi- och kommunikationstjänster. Vi är en drivande kraft i den hållbara utvecklingen av vår region och utvecklar nya lösningar i nära samarbete med kunder och partners.

Vi producerar energi från solenergi och vindkraft samt våra kraftvärmeverk och levererar el till både privatpersoner och företagskunder i hela Sverige. Vi äger, bygger och underhåller infrastrukturen för elnät, fjärrvärme och bredband i Umeå och kringliggande områden. Våra kraftverk, som drivs av rester från hushållsavfall och biobränslen i form av biprodukter från skogsbruket, producerar största delen av den värme som används i Umeå och Holmsund.

Umeå Energi AB har cirka 400 anställda och är ett helägt dotterbolag till Umeå kommunföretag (UKF), som ägs av Umeå kommun. Umeå Energi AB äger alla aktier i dotterbolagen Umeå Energi Elhandel AB, Umeå Energi Elnät AB, Umeå Energi UmeNet AB, Umeå Energi Sol, Vind & Vatten AB och är majoritetsägare i dotterbolaget BioEndev AB.

VI ERBJUDER

  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Elektricitet
  • Bredband
  • Solpaneler
  • Laddstationer för elfordon
  • Energieffektivitetstjänster och rådgivning

VALDA REFERENSER

Elektromobilitet, solpanelsproduktion, kombinerad kraftvärmeverk, Smart grid, fjärrvärme och fjärrkyla, energiförvaring, energieffektiva lösningar, lösningar för smarta städer och smarta hem

VI SÖKER

Samarbeten inom ovanstående områden.

Referenser

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.