Kommun/ Örnsköldsvik

C-Green Technology

C-Green är ett processtekniskt innovationsbolag som utvecklar en komplett lösning för att effektivt omvandla stora mängder slam till biokol. Processen bygger på hydrotermisk karbonisering (HTC) som i princip kopierar naturens sätt att bryta ner komplexa organiska föreningar till kol, men tar någon timme istället för miljontals år. Det exceptionella med C-Greens process är att den har ett nästan obefintligt externt energibehov eftersom den utnyttjar energin från själva slammet.

HTC processen förstör effektivt stora organiska molekyler inklusive de flesta läkemedel, gifter och bakterier. Som resultat fås ett torrt högvärdigt biobränsle som inte avger lukt eller växthusgaser. C-Greens lösning är ett utmärkt sätt att lösa slamproblemet hos större industrier, vattenreningsverk och jordbruk.

VI ERBJUDER

 • Extremt energibesparande HTC anläggningar för att omvandla slam till hygienisk, ren och luktfri biokol.
 • Anläggningar av en fast storlek som kan transporteras på lastbil och processa 60 ton slam per dag.
 • En minskning av kundens årliga utsläpp av växthusgaser med motsvarande 7000 ton CO2 för varje installerad anläggning.

VALDA REFERENSER

 • Stora Ensos anläggning i Heinola Finland
 • Pilotanläggning i Örnsköldsvik i samarbete med Processum

VI SÖKER

Kunder inom industri, jordbruk och kommunala reningsverk som önskar omvandla sitt slam till högvärdigt biobränsle i form av biokol på ett både kostnads- och energieffektivt sätt.

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt