Kommun/ Skellefteå

Conifer Vision

Conifer Vision är ett företag med lösningar som syftar till att digitalisera skogsindustrin samt tillhandahålla analys och historisk databas för kommersiellt aktiva skogar. Tillsammans med skogsföretag bygger vi en hållbar framtid genom att omvandla resursdata till bevisad påverkan på företag, människor och miljö, en sann möjliggörare för hållbart skogsbruk. Våra kunder inkluderar skogsföretag, skogsentreprenörer och privata skogsägare som alla står inför liknande utmaningar, vilket driver behovet av förbättrade resursdata

VI ERBJUDER

 • Artinventering och tillhörande beräkningar
 • Identifiering av multiskador
 • Inventering av plantor

VI SÖKER

Skogsindustrikunder som är nyfikna på optimering av skoglig förvaltning baserat på kvantitativa och kvalitativa resursdata. Aktiv förvaltning kan öka avkastning med 20% och samtidigt adressera den pågående klimatförändringen. Conifer Vision ser att en sådan förvaltning kräver högre upplösning hos, mer heltäckande och snabbare uppdateringar av beslutsunderlaget.

VALDA REFERENSER

Resultat verifierade med hjälp av expertis från SLU och i samarbete med skogsbolag, ägare, köpare och entreprenörer samt annan skogsvårdskompetens.

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt