Kommun/ Umeå

Ecogain

Ecogain är ett konsultföretag som hjälper myndigheter, företag och organisationer i utmanande markanvändningsfrågor. Genom fältundersökningar, konsekvensutredningar, strategier och rådgivning hjälper vi våra kunder att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt. Vi arbetar över hela landet och har kontor i Umeå, Stockholm och Malmö. Vår affärsidé är att utveckla och erbjuda kvalificerade och oberoende konsulttjänster inom naturvård och stadsplanering. Vårt uppdrag är att förena samhällsutveckling med hållbara lösningar för natur och biologisk mångfald.

VI ERBJUDER

 • Vi har en bred kompetens inom markanvändningsfrågor med tonvikt på naturvård, samhällsplanering och tillståndsprocesser
 • Högkvalificerade och oberoende konsulttjänster inom följande områden: naturkapital, inventering, MKB och tillstånd, effektuppföljning, ekologisk kompensation, skapa natur, strategi, utbildning, naturinformation

VALDA REFERENSER

Vi samarbetar med flera stora vindkrafts- och gruvföretag, såväl som lokal och internationell förvaltning och miljömässiga icke-statliga organisationer som deltar i projekt kring den naturliga miljön.

VI SÖKER

 • Nya kunder som behöver hjälp i utmanande markanvändningsfrågor
 • Företag som behöver hjälp med att skapa värderingar för natur och biologiskt mångfald

Kategori/ Konsulttjänster, Stadsplanering

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt