Kommun/ Skellefteå

Envigas

Envigas levererar termokemiska processer som skapar värde ur organiska restprodukter. Allt organiskt material kan användas för att producera biocarbon, bioolja och syngas. Trä, bark eller sågspån från skogar, stjälkar, skal eller halm från jordbrukssektorn eller till och med uppslamningar som gödsel eller spillvattenslam kan användas i våra processer för att skapa värde. Biocarbon som används som markförbättring fungerar som kolsänkor. Med biocarbon i jorden kan man förbättra jordens fertilitet, samt minska kväveoxid- och metanutsläpp. Materialet kan även skapa värme och kyla lokalt.

 

VI ERBJUDER

Envigas erbjuder att omvandla organiska restprodukter till biocarbon, bioolja och syngas.

VALDA REFERENSER

Domsjö Carbon - Envigas första "Build, Own and Operate"-anläggning.

VI SÖKER

Nya placeringar av "Build, Own and Operate" pyrolysprocesser.

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt