Kommun/ Skellefteå

Envigas

Envigas arbetar med produktion av biokol, bioolja och syngas ifrån skogsrestprodukter, med målsättning att ersätta de fossila applikationerna i metallurgisk industri.

VI ERBJUDER

Omvandling av organiska restprodukter till biocarbon, bioolja och syngas.

VALDA REFERENSER

Envigas första "Build, Own and Operate"-anläggning i Bureå / Skellefteå.

VI SÖKER

Nya placeringar av "Build, Own and Operate" pyrolysprocesser.

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt