Envigas biokol kan rädda svensk stålindustri

Biokol från Bureå, Skellefteå, kan bli räddningen för den svenska stålindustrin i sin jakt på att kapa koldioxidutsläpp. Envigas leder innovationstakten med en egenutvecklad process – och möjligheterna är stora.
– Det råder ingen tvekan om att vi ligger helt rätt i tiden, säger Tobias Brink, Head of Business Development.

Envigas arbetar med pyrolys av skogsrestprodukter. Tekniken bygger på att en reaktor matas med biomassa från sågverksindustrin i förhöjd temperatur utan tillgång till syre, vilket omvandlar det organiska materialet till biokol och pyrolysolja, eller bioolja som det också kallas.

Biooljan framställs för raffinering till transportbränsle medan biokol är för användning i metallurgisk industri som är Envigas stora fokusområde, men det kan även användas som jordförbättring vilket blivit mer och mer populärt i Sverige. Andra användningsområden för biokol är inblandning i asfalt och cement för att skapa kolsänkor och på lång sikt går det även att utveckla som insatsråvara i framtidens batterier där biokolet uppgraderas till grafit.

– Det är ett område vi kommer undersöka vidare genom vår forskning. Det finns många spännande användningsområden redan i dag medan andra är mer framtidsmarknader men vi jobbar hårt för att hela tiden ligga i framkant, säger Tobias.

Den första utvecklingsanläggningen sattes i drift i januari 2019. Under våren 2021 har bolaget driftsatt sin storskaliga produktionsanläggning som inledningsvis kommer att producera cirka 5 000 årston biokol och cirka 2 000 årston bioolja.

– Pyrolysoljan är en helt ny produkt som det går att skapa transportbränsle av. Det råder inget tvivel om att det behövs den här typen av insatser för att nå kommande reduktionsplikter och annat som bör ske inom transportsektorn, säger Tobias.

Envigas tog ett beslut att ändra på sin affärsmodell 2016 – från att sälja tekniken till att bli en producent av biokol och bioolja, och det visade sig vara ett vägvinnande beslut.

– När vi inledningsvis pratade med kunderna inom metallurgisk industri om biokol och att ersätta deras fossila kol med en grön lösning, kunde de inte se behovet just då. Men vid årsskiftet 2019/2020 skedde en snabb förändring hos kunderna. Pressen hade då blivit stor på de största bolagen inom metallurgisk industri att reducera deras koldioxidavtryck, säger Tobias.

Den svenska stålindustrin står för cirka tio procent av de totala koldioxidutsläppen i Sverige. Även i framtiden när det ska produceras grönt stål kommer man att behöva biokol, dock i mindre skala och då för att bland annat skapa legeringar av stål. Man måste då använda kolatomer för att åstadkomma det, och det är där Envigas biokol kommer in i bilden.

– Vi har fått jobba mycket med biokolets fysiska karaktär så att det efterliknar ett fossilt kol. Den här branschen är konservativ. Utvecklingen måste därför ske steg för steg tillsammans med branschen. Detta är den enda vägen framåt för att de ska känna sig trygga med att biokolet svarar upp mot det behov som finns, både i kvalitet och kvantitet. Vi har fördelen av att vara först och kan därmed sätta standarden, säger Tobias.

Bild: Envigas har jobbat hårt med biokolets fysiska karaktär tillsammans med den metallurgiska branschen för att det ska efterlikna ett fossilt kol så mycket som möjligt. Tobias Brink, Head of Business Development på Envigas, är övertygad om biokolets nytta i framtiden.

När Envigas når full kapacitet kommer man att vara den största producenten av biokol i Norden, men redan nu blickas det framåt för kommande expansion för att kunna möta kundernas behov. I fabriken i Bureå jobbar det idag fem personer med produktionen men det kommer att behövas minst det dubbla inom kort.

I framtiden kommer det vara miljökrav på att allt från däck till plaster, stål och att bilbatterierna använder gröna insatsråvaror.

– Det finns oändligt många olika applikationer där man kan använda biokol i olika former. Drivet för omställning har tidigare inte funnits av marknaden, men nu märker vi det, säger Tobias.


Bild: Här i Bureå, strax söder om Skellefteå, finns Nordens största tillverkare av biokol.

 

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.