Kommun/ Skellefteå

GreenExergy

GreenExergy är ett teknikkonsultföretag som specialiserar sig på ingenjörs- och projekttjänster inom bioenergi, vattenkraft, processindustrin och energilagring. Vi har teknisk kompetens och lång erfarenhet. Vi hjälper dig att visualisera ditt projekt i 2D eller 3D. Vi kan hjälpa både köpare och leverantörer med bedömning och dokumentation. GreenExergy grundades 2009 med teknikförsäljning inom energibranschen som huvudsaklig inriktning. Verksamheten fokuserar på den europeiska marknaden för bioenergi men GreenExergy arbetar till största del inom Sverige.

VI ERBJUDER

 • Projektledning
 • Tekniska specifikationer och upphandlingsstöd
 • Processanalyser och energiberäkningar
 • Anläggningskonstruktion
 • Detaljkonstruktion och hållfasthetsberäkningar
 • Mekanisk detaljkonstruktion
 • CE märkning
 • Riskbedömning och säkerhetsanalys

VALDA REFERENSER

 • Bioenergikombinat, Skellefteå Kraft
 • Fjärrvärmecentral, Boliden Rönnskär
 • PhosDryer, Skellefteå Biogasanläggning
 • Vattenkraftstation, Bruksfors
 • CE-märkning av tankstationer, processanläggningar och maskineri

VI SÖKER

Affärspartners inom förnyelsebar energi

Kategori/ Konsulttjänster, Investeringar och startups, Ren energi

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt