Kommun/ Umeå

Lighting by Ström

Vår erfarenhet inom ljusdesign har under de senaste 15 åren varierat inom alla byggsektorer och projektstorlekar. Det finns dock vissa aspekter av ljusdesign som har grundat Ströms design-principer.

Cirkularitet och hållbarhet är kärnan i det vi gör och är den primära linsen som vi ser vår design genom. Detta bidrar till att hålla våra kärnvärden: enkelhet, tidlöshet och behovet av samarbete tydliga under hela projektet.

Vårt fokus på hållbarhet och cirkulär ljusdesign leder oss också till att dela coh samarbeta med ljusplanerare, leverantörer och föreningar med samma miljöprioriteringar.

VI ERBJUDER

 • Vi erbjuder professionell konsultationsservice inom belysningsdesign för kommersiella, bostads-, utbildnings- och hotellsektorer.
  • Små eller storskaliga projekt
  • Exteriör eller interiör belysning.
  • Nybyggnation eller renovering/kulturarvsprogram.
 • Planeringsrapporter och masterplan för belysningssystem.
 • Granskning och undersökning av befintliga belysningsinstallationer.
 • Riktlinjer för belysning.

VI SÖKER

 • Samarbete med utvecklare, kommuner, arkitekter och inredningsarkitekter för att utveckla hållbar och genomtänkt ljusdesign i Sverige och Europa.
 • Koppling till Ellen MacArthur Foundation för att utveckla våra cirkulära metoder och bredda deras kunskap inom ljusdesign.

UTVALDA REFERENSER

 • Över 15 års erfarenhet inom belysningsindustrin. (Over 15 years of experience in the lighting industry. (Se bifogad portfolio och CV)
 • Vi är grundande medlemmar (och nuvarande ordförande) i Green Light alliance - ett ambitiöst globalt pågående projekt som syftar till att främja principer för cirkulär ekonomi inom belysningsindustrin. Detta är ett frivilligt initiativ som grundades 2020 med flera hundra prenumeranter globalt.(Se bifogad PDF för mer information om GLA)

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt