Kommun/ Skellefteå

Linnovation

Lindskog Innovation AB

I mer än 30 år har innovatören Kjell Lindskog på uppdrag utvecklat olika produkter för militära och industriella ändamål. Baserad på ett eget patent, pågår nu ett test med avisning på bladen på vindkraftverk. Nedisning utgör en risk för personalen på vindkraftparkerna, och orsakar dessutom ägarna stora produktionsförluster under den kalla årstiden.

Metoden för att förebygga och avisa bladen, kan installeras på befintliga verk eller appliceras vid nytillverkning. Strömförbrukningen är försumbar, och systemet kan övervakas via ett web-baseras system. Applikationen på befintliga verk kan ske från en egenutvecklad plattform.

Linnovation driver även ett antal utvecklingsprojekt, där förebyggande av is eller avisning är den gemensamma nämnaren. Ett projekt som nu genomgår omfattande militära tester, är bårar för användning under vinterförhållande. Sårskador kan ge upphov till stora blodförluster, om inte den sårade kan behålla kroppsvärme.

VI ERBJUDER

 • Unika kunskaper om utveckling och tillverkning i komposit
 • Patentportfölj med cirka 300 patent
 • Erfarenheter från leveranser till militära och säkerhetsklassade företag

REFERENSER

 • Skellefteå Kraft AB
 • Strongpoint AB
 • Loomis AB

MER OM OSS

Innovationer med potential att nå hela världen
Linnovation bryter isen för grön el

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt