Kommun/ Åsele

Logscom

Logscom är ett tekniskt företag som utvecklar skogsindustrin. För närvarande är vår huvudprodukt Woodland Inkjet som gör virkesstockar spårbara och vi gör det genom vårt bläcktagningssystem som installeras i skördeaggregatet. Med vårt System Woodland Inkjet kan du kontrollera virkesstockarna och ta emot information som är unik för varje taggad stock. Vår styrka är att hitta lösningar som kommer att gynna dig, oavsett om du är skogsmaskinsföretagare, markägare eller sågverksägare.

VI ERBJUDER

 • Logcoms Woodland Inkjet
 • TIMBER TRACKER – för kontrollmätning

VALDA REFERENSER

Wärtsilä, CBM för fartygsmotorer

VI SÖKER

Samarbetspartners inom skogsindustrin och finansiella partners.

Kategori/ Automation, Forestry

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt