Innovativ virkesmärkning gör skogen till vinnare

Logscom AB i Åsele har eliminerat det sista manuella momentet vid skogsavverkning. Deras automatiserade system för virkesmärkning, som byggs in direkt i maskinerna, ökar effektiviteten och förbättrar arbetsmiljön i skogsbruket. Men den största vinnaren, det är skogen själv.

Martin Englund, VD och grundare av Åseleföretaget Logscom, växte upp bland skogsmaskinerna i familjeföretaget Gigsele Transport. Både pappan och farbröderna var entreprenörer inom skogsnäringen.

– Jag såg tidigt behovet att få bort det enda manuella momentet som fanns kvar, virkesmärkningen för hand, berättar Martin.

Martin startade ursprungligen sitt företag som en bisyssla men sedan fyra år tillbaka driver han Logscom på heltid, tillsammans med delägaren Christoffer Rönnberg.
– Med våra smarta system märks stockarna redan i skogsmaskinerna, förklarar Martin. Ingen manuell hantering krävs längre!


Christoffer Rönnberg delägare och Martin Englund VD och grundare, Logscom AB i Åsele. Foto: Ylva Lie Andersson.

Skrivare inbyggda i maskinerna

I Sverige används i huvudsak två typer av maskiner som arbetar tillsammans vid skogsavverkning. Skördaren kapar träden, kvistar av stammarna och sågar dem till beställda längder, direkt på plats. Skotaren samlar ihop och lastar timret för vidare transport ut ur skogen.

Logscoms virkesmärkningssystem består av bläckstråleskrivare som byggs in i fordonen. I skördaren sitter skrivaren i skördaraggregatet, längst ut i kranspetsen. När skördaren matar igenom trädet märks stockarna automatiskt. I skotaren är det istället föraren av fordonet som märker stockarna genom att hålla dem mot printern som sitter monterad på skotargrinden, en skiljevägg mellan lastutrymmet och skotarens hytt.


På skotaren monteras skrivaren på skotargrinden. När stocken är i rätt position, trycker föraren ner en pedal i hytten och märkningen är klar. Foto: Logscom.

System som skapar mervärden

Virket som avverkas måste alltså märkas innan det tas vidare till förädling. Men det traditionella sättet att märka stockarna är både tidsödande och riskfyllt. Det utförs med en handstämpel, i slutet av arbetsdagen då ljuset ofta är dåligt och medarbetarna trötta efter en lång dag i skogen.

– Risken att göra sig illa är stor där i mörkret, bland ris och stenar, berättar Martin. Det är dessutom ett tidsödande arbete. Våra system ökar effektivitet och lönsamhet samtidigt som de förbättrar arbetsmiljö och trivsel för dem som jobbar i skogen, menar han och fortsätter:

– Det är en unik kombination och läckert att få vara med och skapa mervärden på det sättet. Men det viktigaste är ändå hållbarhetsaspekten. Den stora vinnaren är skogen själv, slår Martin fast.

Gröna lösningar

Skogen är en grön näring i både bildlig och bokstavlig mening och dess betydelse för att klara klimatutmaningarna kan inte underskattas. Att göra skogsbruket effektivt och inte ta ut mer än nödvändigt av den förnybara resursen är viktigt. Logscoms automatiska lösningar för virkesmärkning är en pusselbit mot en klimatsmart framtid. Martin ger oss några exempel:

– När vi vet varifrån stocken kommer kan vi utnyttja datan för att avgöra hållfastheten på virket. Det går till och med att veta från vilken del av trädet stocken kommer, säger han. Genom att använda rätt virke, kan tjockleken på exempelvis limträbalkar minskas och vi sparar på råvaran.

– Om vi ser det ur skogens perspektiv, fortsätter han, betyder det att vi inte behöver ta ut lika mycket skog för att vara säkra på att få tillräcklig mängd råvara av önskad kvalitet, till en specifik slutprodukt.

– När virket märks direkt i maskinen med växtplats och datum för avverkningen, blir det lättare att i alla led prioritera det äldsta virket och använda det först. Trä som får ligga länge kan blåna och en gång prima virke får i värsta fall tryckimpregneras och spikas till verandor, istället för att användas i stabila takkonstruktioner, förklarar Martin. Att kunna välja det tidigast avverkade virket först minskar också överanvändning av blekmedel i massaindustrin, något som behövs när avbarkningen försvårats på grund av gammal råvara.


Logscom har utvecklat ett automatiserat system för virkesmärkning som byggs in direkt i skogsmaskinerna. Foto: Logscom.

Logscoms märkningslösningar är inte bara intressanta för entreprenörer och skogsbolag. Företaget är även engagerat i forskningsprojekt tillsammans med aktörer inom hållbar skogsnäring, i både Sverige och Norge. Märkning direkt i maskinen, där stocken kopplas ihop med sitt ursprung, gör att man till exempel kan lära mer om vilket virke som passar till vilka slutprodukter, beroende på var det växt. Det främjar naturligtvis ett mer effektivt utnyttjande av skogsresursen.

En ljus framtid

Hur ser framtidsplanerna ut? Något nytt och spännande på gång?

När Martin blickar framåt, längtar han ändå mest efter att få möta kunderna igen.

– Nu när vi snart kan lägga pandemin bakom oss blir det underbart att få arrangera kundevent på plats i Åsele, som förut. Jag ser också fram emot mässorna, där vi får demonstrera våra system för många besökare och potentiella kunder, säger han.

Läs mer om Logsom här!

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.