Kommun/ Umeå

Vakin

Vakin ägs av Umeå och Vindeln kommun där företaget ansvarar för vatten- och avloppsrening, avfallshantering och återvinning. Vi driver 8 återvinningscentraler (350 000 besökare 2015), 18 vattenverk, 24 avloppsreningsverk och ca 130 pumpstationer. Att vara en del av stadsplanering, utveckling inom miljöfrågor och utformning av utredningar och projekt är delar av vårt dagliga arbete, samt att vara en regional kompetensresurs inom vatten- och avfallsfrågor. Vi strävar efter att vara energineutrala genom värmeväxling och biogasproduktion. Vi är verksamma inom kundhantering, skadeutredningar, juridiska frågor samt kommunikation kring vatten- och avfallsfrågor.

VI ERBJUDER

 • Studiebesök
 • Föreläsningar
 • Projektpartnerskap

VALDA REFERENSER

Integrerat miljösystem

 • Avfallshantering
 • Vattenförvaltning
 • Produktion av dricksvatten, avloppsvattenrening och biogas

VI SÖKER

 • Kunskapsutbyte
 • Utvecklingsprojekt
 • Utbildande partnerskap

Kategori/ Rening, Bioekonomi, Hållbart byggande, Ren energi, Rent vatten

Referenser

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt