Helena Näsström

Internationell affärsutvecklare
helena.nasstrom@ri.se
+46 73 275 10 83 Örnsköldsvik

Helena Näsström är internationell marknadsstrateg för Cleaner Growth och har Örnsköldsvik och technical and business visits som sitt ansvarsområde. Hon har tidigare jobbat som utvecklingsstrateg och näringslivsutvecklare i Örnsköldsvikskommun samt varit projektledare för ett treårigt EU projekt inom mobility manangement. Helena har ett stort nätverk inom näringslivet i Örnsköldsvik samt landstinget och kommunerna i Västernorrland.

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt