ASSET

ASSET är paraplyorganisationen för den svenska miljötekniksektorn och verkar för ökad internationalisering av svenska miljötekniklösningar och företag som levererar dem. Genom en strukturerad och affärsdriven samverkan bidrar vi till ett ökat intresse för svenska lösningar.

ASSET är en ideell och icke-vinstdrivande förening vars medlemmar består av regionala och kommunala organisationer samt forsknings- och branschaktörer, som verkar inom miljöteknikområdet i Sverige. Genom extern finansiering skapar vi möjligheter för projektsamverkan och gemensamma initiativ. ASSET representerar genom sina medlemmar för närvarande ca 1500 svenska miljöteknikföretag över hela Sverige, och strävar efter att finnas för alla svenska miljöteknikföretag

ASSET ska genom ökad internationalisering av svenska miljöteknikföretag bidra till fler affärer för svenska miljöteknikföretag och genom detta bidra till ökad konkurrenskraft, nya arbetstillfällen och till att nå de globala målen.

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt