Stöd och resurser för tillväxt

Externa stöd och resurser kan vara en avgörande faktor för att ett företag ska kunna ta nästa steg i sin tillväxtresa. Nedan presenteras en lista av aktörer som erbjuder stödmöjligheter.

Exportstöd, rådgivning och finansiering

Almi

Almi erbjuder finansiering och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Det gäller såväl företag som är i startupfas som befintliga företag. Genom dotterbolaget Almi Invest investerar Almi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé.

Klicka här för att läsa mer om Almi!

BioInnovation

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram, finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för den gemensamma satsningen Strategiska innovationsområden, samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att öka innovationstakten. Det gör de genom att koppla ihop idéer, aktörer och kapital för att åstadkomma konkurrenskraftiga och biobaserade material, produkter och tjänster.

Klicka här för att läsa mer om BioInnovation!

Business Sweden

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag att investera och expandera i Sverige.

Klicka här för att läsa mer om Business Sweden!

EIC Accelerator

EIC Accelerator är ett finansieringsprogram under Horizon Europe som erbjuder stöd till startups och små och medelstora företag som har en innovativ produkt, tjänst eller affärsmodell som kan skapa nya marknader eller förändra befintliga marknader.

Klicka här för att läsa mer om EIC Accelerator!

Energimyndigheten

Energimyndigheten finansierar en rad verksamheter på energiområdet.

Klicka här för att läsa mer om Energimyndighetens stöd och bidrag!

Klicka här för att läsa mer om Energimyndighetens utlysningar!

Energimyndigheten – Affärsutvecklingsstöd

Energimyndigheten ger stöd till företag för utveckling av affärsidéer, test och internationalisering.

Klicka här för att läsa mer om Energimyndighetens affärsutvecklingsstöd!

Energimyndigheten - Industriklivet

Inom Industriklivet kan bidrag ges till förstudier, forsknings-, pilot- och demonstrationsprojekt och investeringar inom processindustrins utsläpp av växthusgaser, negativa utsläpp och strategiskt viktiga insatser inom industrin.

Klicka här för att läsa mer om Energimyndighetens Industriklivet!

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network (EEN) hjälper företag att växa globalt. De är ett europeiskt affärsnätverk med över 3000 rådgivare i 60 länder som finns till för att stödja små och medelstora företag att nå nya marknader och förbättra sin innovations- och omställningsförmåga.

Klicka här för att läsa mer om Enterprise Europe Network!

Exportkreditnämnden

Exportkreditnämnden (EKN) ska främja svensk export och svenska företags internationalisering. Det gör de genom att försäkra exportföretag och banker mot risken att inte få betalt, så att de kan genomföra fler säkra exportaffärer.

Klicka här för att läsa mer om Exportkreditnämnden!

Formas

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling som finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar.

Klicka här för att läsa mer om Formas utlysningar!

Handelskammaren Mittsverige

Handelskammaren Mittsverige är en politiskt obunden näringslivsorganisation med medlemsföretag i Västernorrlands- och Jämtlands län.

Klicka här för att läsa mer om Handelskammaren Mittsverige!

Industrifonden

Industrifonden investerar i små och medelstora svenska bolag med potential att växa på en internationell marknad.

Klicka här för att läsa mer om Industrifonden!

Interreg Aurora

Interreg Aurora är ett program inom EU för gränsöverskridande samverkan. Programmet möjliggör nya gränsöverskridande samarbeten i norra delen av Europa och Sápmi.

Klicka här för att läsa mer om Interreg Aurora!

Klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser i Sverige. Stödet kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer som vill bidra till klimatomställningen. 

Klicka här för att läsa mer om Klimatklivet!

Nefco

Nefco är den nordiska gröna banken som stöttar de internationella miljö- och klimatmålen genom att finansiera nordiska gröna lösningar och möjliggör global uppskalning. Nefco erbjuder finansiering för aktiviteter som ger direkta eller indirekta miljöfördelar.

Klicka här för att läsa mer om Nefco!

Norrbottens Handelskammare

Norrbottens Handelskammare är en politisk obunden medlemsägd näringslivsorganisation. Deras uppdrag är att företräda medlemmars intresse oavsett bransch och storlek för att främja ökad tillväxt för näringslivet i regionen. 

Klicka här för att läsa mer om Norrbottens Handelskammare!

Norrlandsfonden

Norrlandsfonden är norra Sveriges ledande topplånefinansiär som skapar framgång genom att främja utvecklingen i regionens tillväxtföretag. Varje år lånar de ut mer än 300 miljoner kronor till nyetablering, utveckling och expansion i det norrländska näringslivet.

Klicka här för att läsa mer om Norrlandsfonden!

Nyföretagarcentrum

Nyföretagarcentrum erbjuder kostnadsfri rådgivning till nystartade företag eller personer som funderar på att starta företag.

Klicka här för att läsa mer om Nyföretagarcentrum!

RE:Source

Har du en idé med potential att bidra till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi? Då kan du söka projektfinansiering hos RE:Source.

Klicka här för att läsa mer om RE:Source!

Region Västerbotten – företagsstöd

Region Västerbottens företagsstöd ska främja satsningar i företag och framför allt företag med färre än 250 anställda, s.k. mikro-, små- och medelstora företag (SMF). Stöden ska främja satsningar som leder till, eller skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt (ekologiskt, ekonomiskt, socialt).

Klicka här för att läsa mer om Region Västerbottens företagsstöd!

Swedish Cleanetch

Swedish Cleantech samlar stöd och rådgivning inom miljöteknik och deras Finansieringsguide hjälper miljöteknikföretag på vägen mot ökad tillväxt och etablering på andra marknader. Guiden rymmer både företagsrådgivande organisationer och finansiärer. Ta reda på vilka möjligheter som finns att få finansiering genom bidrag, lån eller investeringar.

Klicka här för att läsa mer om Swedish Cleantech!

Tillväxtverket - Affärsutvecklingscheckar

Affärsutvecklingscheckar är för små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrens­kraft.

Klicka här för att läsa mer om Tillväxtverkets affärsutvecklingscheckar!

Tillväxtverket – Företagsstöd

Du som vill starta ett företag eller utveckla ditt befintliga företag har möjlighet att söka finansiellt stöd om du har svårt att få ihop finansieringen på den privata marknaden.

Klicka här för att läsa med om Tillväxtverkets företagsstöd!

Tillväxtverket - Regionalt investeringsstöd

Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar i delar av landet. Stödet kan ges för investeringar i materiella och immateriella tillgångar.

Klicka här för att läsa mer om Tillväxtverkets regionala investeringsstöd!

Verksamt.se

På verksamt.se samlar myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av. De samlar även olika typer av stöd som företag kan dra nytta av under ”Hitta rådgivning och finansiering”

Klicka här för att läsa mer om Verksamt.se och deras Hitta rådgivning och finansiering!

Vinnova

Vinnova är statens innovationsmyndighet vars uppdrag är stärka att Sveriges konkurrenskraft genom att främja innovationsförmåga och internationell uppkoppling för hållbar tillväxt. De erbjuder finansiering för innovationsprojekt.

Klicka här för att läsa mer om Vinnovas utlysningar!

Västerbottens Handelskammare

Västerbottens Handelskammare ägs, styrs och finansieras av närmare 300 medlemsföretag. Dessa företag svarar för cirka 80 procent av sysselsättningen inom länets produktproducerande privata företag. Medlemmarna är företag i alla storlekar, från alla branscher i hela länet.

Västerbottens Handelskammare arbetar för att skapa goda förutsättningar för att företag ska kunna driva sin verksamhet i länet. Det sker genom näringspolitiskt arbete, genom att ordna mötesplatser för företag och genom service till medlemmarna.

Klicka här för att läsa mer om Västerbottens handelskammare!

Investerare

Almi Invest

Almi Invest är en del av Almi, en svensk statlig organisation som stöder företagande och regional utveckling. Almi Invest fokuserar specifikt på att investera i och stödja tillväxtföretag, särskilt små och medelstora företag samt startups. Dess huvudsakliga mål är att bidra till att dessa företag får tillgång till kapital och resurser för att utvecklas och expandera.

Klicka här för att läsa mer om Almi Invest!

E14 Invest

E14 Invest är ett saminvesteringsbolag med bas i Åre som fokuserar på investeringar i skalbara tillväxtbolag i Norrland och särskilt längs europaväg E14, från Sundsvall i öst till Trondheim i väst. Målsättningen är att gynna entreprenörskapet i regionen samtidigt som de gör långsiktigt hållbara investeringar med god avkastning för sina investerare.

Klicka här för att läsa mer om E14 Invest!

Monen Invest

Monen Invest är en investeringspartner som fokuserar på att stödja och utveckla innovativa företag i Norrland. Med en stark lokal närvaro och en passion för tillväxt är de dedikerade till att forma framgångssagor tillsammans med sina bolag och partners.

Klicka här för att läsa mer om Monen Invest!

Partnerinvest Norr

Partnerinvest Norr är ett riskkapitalbolag, aktivt i Norr- och Västerbotten, som investerar i bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer. De startade sin verksamhet våren 2010 på initiativ av Norrlandsfonden och Almi Invest.

Klicka här för att läsa mer om Partnerinvest Norr!

Inkubatorer

Arctic Business

Arctic Business driver Sveriges nordligaste tech-inkubator och erbjuder affärsrådgivning, finansiering och teambygge till innovativa startups inom områden som rymd, gruvor och energi.

Klicka här för att läsa mer om Arctic Business!

BIC Factory

Hos BIC Factory får entreprenörer som är mellan 18–40 år och redo att satsa på sin affärsidé och driva företag i antingen Umeå, någon av Västerbottens inlandskommuner eller Arvidsjaur och Arjeplog, hjälp att utveckla sitt företag under två års tid.

Klicka här för att läsa mer om BIC Factory!

BizMaker

BizMaker stöttar startups i Västernorrland att snabbt nå framgång på marknaden, hjälper etablerade organisationer att förnya sig och motiverar människor med nya idéer att ta nästa steg.

Klicka här för att läsa mer om BizMaker!

eXpression Umeå

eXpression är en företagsinkubator som stöttar drivna entreprenörer och kreatörer inom de kulturella och kreativa branscherna. De erbjuder affärsutveckling, en kreativ coworkingmiljö med prototyplabb och möjlighet att vara en del av ett växande community.

Klicka här för att läsa mer om eXpression Umeå!

Umeå Biotech Incubator

Umeå Biotech Incubator är en biotech-inkubator som erbjuder faciliteter, kunskap och finansiering.

Klicka här för att läsa mer om Umeå Biotech Incubator!

Uminova Innovation

Uminova Innovation är en av Sveriges främsta inkubatorer och utvald till Vinnovas Excellensprogram. Med ett affärsstöd i framkant hjälper de människor att satsa på och utveckla sina affärsidéer.

Klicka här för att läsa mer om Uminova Innovation!

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.