Kommun/ Örnsköldsvik

MoRe Research, kemiska reaktorer

I det världsunika och flexibla pilotkokeriet finns nästan obegränsade möjligheter för projekt inom såväl massakokning som bioraffinaderistudier. Simulering av sulfit- och sulfatkokning kan utföras och resultaten kan överföras direkt till kundernas processer.

Flis av olika vedslag och storlek kan kokas samtidigt i samma kokare vid samma processbetingelser men ändå hållas särskilda. Processbetingelserna kan varieras med avseende på bl.a. tid, temperatur, förträngning av kokvätskor, halter i kokvätskor och kokmetoder. Under kokets gång kan både avdrag och tillsats av kokvätskor göras. Satsvis och kontinuerlig kokning kan simuleras.

Kokeriet består av en kokarkropp och nio ackumulatorer för kokvätskor. Den kan laddas med 10 kg flis vilket ger en tillräcklig mängd massa för att gå vidare med efterföljande processteg som blekning och tillverkning av papper etc.

Klicka här för att läsa mer om MoRe Researchs kemiska reaktorer!

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt