Kommun/ Örnsköldsvik

RISE, bioteknisk demonstrationsanläggning

I Biorefinery Demo Plant (BDP) kan biokemiska industriella processförhållanden demonstreras i en kontinuerlig process. Utveckling är i många fall en iterativ process i olika skalor innan produkten eller processen är redo för kommersialisering.

Anläggningen är i drift 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Den har en råmaterialkapacitet på 1-2 ton per 24h och har en 10 kvadratmeter stor odlingstank, fyra bioreaktorer à 10 kvadratmeter, destillationskolonn och en storskalig nedströms bearbetningsenhet. Resultaten kan sedan användas för design och affärspotentialanalys av fullskaliga anläggningar (CAPEX och OPEX). Vidare kan stora produktvolymer för marknadsstudier och kundförsök produceras.

Klicka här för att läsa mer om pilotparken för industriell bioteknik!

Klicka här för att få en överblick av RISE:s test och demo, OBS på engelska!

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt