Kommun/ Örnsköldsvik

RISE, hydrotermisk karbonisering

Hydrotermisk karbonisering (HTC) är en teknologi som syftar till omvandling av biomassa vid förhöjda termperaturer och tryck tillsammans med vatten. Den resulterande produkten kan till exempel aktiveras för att erhålla aktivt kol. HTC-systemet har en temperatur- och tryckkapacitet på upp till 230°C och 30 bar. HTC-tester kan utföras kontinuerligt upp till en m3 per dag.

Klicka här för att läsa mer om pilotparken för industriell bioteknik!

Klicka här för att få en överblick av RISE:s test och demo, OBS på engelska!

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt