Cleantechföretag

Här kan du söka efter företag inom grön teknik, ren energi och hållbara lösningar från norra Sverige. Med hjälp av sökfilter hittar du de företag som intresserar dig. Registret innehåller företag i norra Sverige.

Kommun/ Örnsköldsvik

Alab

ALAB grundades 1967 och vi har nu över 50 anställda i Trehörningsjö utanför Örnsköldsvik. Vi är ett av få företag i Sverige som arbetar med glasbärande byggsystem i både stål och aluminium. Vi har även vårt eget glassystem för uteplatser och balkonger som går under namnet "Season". Under de senaste åren har vi utvecklats till en av de största aktörerna inom branschen med rikstäckande verksamet. Vi har gjort stora investeringar i maskiner, ytbehandlingsanläggningar och effektiv arbetsplatsutrustning. Vi har också arbetat hårt för att utveckla våra affärs- och produktionsprovesser ännu mer för att uppnå enastående effektivitet och leveransprestanda.

Kommun/ Skellefteå

Aquaductus

Aquaductus har i nästan sju år utvecklat hård- och mjukvarulösningar och tjänster för mätning av vattennivåer, volymer, tryck och pH-värde. AquaD kan installeras i avloppsnät, dammar, grundvattenrör och vattenledningsnät. I tidigt skede låg fokus på att utveckla ett varningssystem för att förhindra avloppsvatten från att kontaminera dricksvattentäkter. Idag tillhandahåller systemet viktig information kring vilket avlopps- eller dagvattensystem som helst. AquaD mäter regelbundet, utvärderar och buffrar data. Minst en gång om dagen skickar enheterna den insamlade informationen till ett webbaserat system för vidare analys, presentation och export.

Kommun/ Umeå

Arevo

Arevo erbjuder helt unika biostimulanter och växtnäringsprodukter som förenklar odling och gynnar hållbar tillväxt av träd och andra plantor. arGrow®-produkterna används inom skogsnäringen för odling och plantering av främst tall och gran, och utveckling pågår för anpassning till fler växtarter inom skog, trädgård och jordbruk. Arevos verksamhet har utgångspunkt i professor Torgny Näsholms prisbelönta forskning om växters näringsupptag. Produkterna baseras på banbrytande kunskap om hur växter kan använda sig av aminosyran arginin som naturlig kvävekälla. Arginin tas upp snabbt av plantorna, binder hårt till markpartiklar och är varsamt mot mikrolivet i marken, vilket möjliggör kraftig tillväxt av rötter, mycket lågt läckage av kväve och god jordhälsa. Enkelt, effektivt och klimatsmart.

Kommun/ Örnsköldsvik

Atea

Atea är marknadsledande inom IT-infrastruktur och systemintegration för privata och offentliga sektorer i Norden och Baltikum. Vi anser att det är viktigt att vara nära dig som kund och det är därför vi har cirka 30 lokala kontor i hela Sverige. Omkring 1000 av våra anställda är konsulter, som hjälper företag och organisationer över hela landet att utnyttja IT-möjligheterna mer effektivt. Hörnstenen i vår affärsidé är vår oberoende ställning gentemot tillverkare och leverantörer. Vi är fria att rekommendera de lösningar som ger största möjliga nytta för varje enskild kund och tar ansvar för att alla aspekter av din IT-infrastruktur fungerar som handen i handsken - vi ser den stora bilden.

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt