Affärsnätverk

Här kan du söka efter företag inom grön teknik, ren energi och  hållbara lösningar från norra Sverige. Med hjälp av sökfilter hittar du de företag som intresserar dig. Registret innehåller företag i norra Sverige.


Kommun/ Örnsköldsvik

Alab

ALAB grundades 1967 och vi har nu över 50 anställda i Trehörningsjö utanför Örnsköldsvik. Vi är ett av få företag i Sverige som arbetar med glasbärande byggsystem i både stål och aluminium. Vi har även vårt eget glassystem för uteplatser och balkonger som går under namnet "Season". Under de senaste åren har vi utvecklats till en av de största aktörerna inom branschen med rikstäckande verksamet. Vi har gjort stora investeringar i maskiner, ytbehandlingsanläggningar och effektiv arbetsplatsutrustning. Vi har också arbetat hårt för att utveckla våra affärs- och produktionsprovesser ännu mer för att uppnå enastående effektivitet och leveransprestanda.

Kommun/ Skellefteå

Aquaductus

Aquaductus har i nästan sju år utvecklat hård- och mjukvarulösningar och tjänster för mätning av vattennivåer, volymer, tryck och pH-värde. AquaD kan installeras i avloppsnät, dammar, grundvattenrör och vattenledningsnät. I tidigt skede låg fokus på att utveckla ett varningssystem för att förhindra avloppsvatten från att kontaminera dricksvattentäkter. Idag tillhandahåller systemet viktig information kring vilket avlopps- eller dagvattensystem som helst. AquaD mäter regelbundet, utvärderar och buffrar data. Minst en gång om dagen skickar enheterna den insamlade informationen till ett webbaserat system för vidare analys, presentation och export.

Kommun/ Umeå

Arevo

Arevo erbjuder helt unika biostimulanter och växtnäringsprodukter som förenklar odling och gynnar hållbar tillväxt av träd och andra plantor. arGrow®-produkterna används inom skogsnäringen för odling och plantering av främst tall och gran, och utveckling pågår för anpassning till fler växtarter inom skog, trädgård och jordbruk. Arevos verksamhet har utgångspunkt i professor Torgny Näsholms prisbelönta forskning om växters näringsupptag. Produkterna baseras på banbrytande kunskap om hur växter kan använda sig av aminosyran arginin som naturlig kvävekälla. Arginin tas upp snabbt av plantorna, binder hårt till markpartiklar och är varsamt mot mikrolivet i marken, vilket möjliggör kraftig tillväxt av rötter, mycket lågt läckage av kväve och god jordhälsa. Enkelt, effektivt och klimatsmart.

Kommun/ Örnsköldsvik

Atea

Atea är marknadsledande inom IT-infrastruktur och systemintegration för privata och offentliga sektorer i Norden och Baltikum. Vi anser att det är viktigt att vara nära dig som kund och det är därför vi har cirka 30 lokala kontor i hela Sverige. Omkring 1000 av våra anställda är konsulter, som hjälper företag och organisationer över hela landet att utnyttja IT-möjligheterna mer effektivt. Hörnstenen i vår affärsidé är vår oberoende ställning gentemot tillverkare och leverantörer. Vi är fria att rekommendera de lösningar som ger största möjliga nytta för varje enskild kund och tar ansvar för att alla aspekter av din IT-infrastruktur fungerar som handen i handsken - vi ser den stora bilden.

Kommun/ Umeå

BW Konstruktion

Boh Westerlund är senior konsult inom elektroteknik (EV=Electrical Vehicles). Som grundare av Hybricon Bus Systems, ECTM Sweden och Oazer har han lång erfarenhet av EV-teknik och design. BW Konstruktion AB (BWK) har över 40 års erfarenhet av att utveckla elfordon och maskiner. Tidigare utvecklades och producerades mindre elfordon och lyftutrustning (ELC Lyftsystem) i samarbete med andra företag och olika dotterbolag. Huvudfokus från 2016 och framåt är att medverka i etableringen av vätgassamhället, speciellt med fokus på bränslecells-räckviddsförlängare för elfordon och stödsystem för detta.

Kommun/ Umeå

BioFuel Region

BioFuel grundades år 2003 av regionala aktörer och är en medlemsägd, icke-vinstdrivande organisation. Finansiering sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel. Vi samarbetar med den offentliga sektorn, näringslivet samt forskning och utveckling. Uppdraget är att koordinera initiativ tagna av medlemmar belägna i Sveriges fyra nordligaste län. BioFuel Region stödjer medlemmarnas ansträngningar att utveckla regionens råvaror, kompetens, näringsliv och samhälle genom; profilering av regionen, nätverksbyggande, kunskapsutbyte, opinionsbildning och engagemang av unga människor.

Kommun/ Sundsvall

Biocompost

Biocompost löser problem med organiskt avfall med automatiserade, smarta trumkomposter. Vi tillhandahåller nyckelfärdiga lösningar för kompostering av organiskt avfall till rena resurser, en process där kompostering av stora volymer fast avfall sker på bara tre till sju dagar. Trumman är ett slutet system som möjliggör snabb kompostering av organiskt avfall från restauranger, livsmedelsbutiker, hushåll, fabriker, lantbruk, hästgårdar, kommuner etcetera. Biocompost system överträffar konventionell kompostering med s.k. stukor genom att kontrollera hygieniseringen och eliminera lukt, larver, patogener och ogräs. Det färdiga resultatet har ingen likhet med avfallet som konverterats, istället produceras högkvalitativa gödsel- och jordförbättringsprodukter.

Kommun/ Skellefteå

Biocool

BioCool äger en unik innovation som avdödar mikroorganismer på ett säkert och miljövänligt sätt. Detta görs genom att efterlikna kroppens sätt att försvara sig mot mikroorganismer (bakterier, virus, svamp och parasiter). Produkten är CE-märkt och certifierad av Läkemedelsverket, som gäller för hela Europa och alla länder inom EFTA. Samtliga produkter är miljövänliga och bevisat säkra för användning. Idag finns det tio registrerade applikationer, fokus ligger primärt på två områden: säkert vatten och frisk hud. Dessa produkter finns på marknaden och tillgänglig hos mer än 2000 apotek och försäljningsställen i Sverige, Norge och Tyskland. BioCool har också bidragit med hjälp till Syrien, Ghana och Nepal.

Kommun/ Umeå

Bostaden

Bostaden är den största aktören på bostadsmarknaden i Umeå. Genom sin expansion har Bostaden hjälpt Umeå att förvandlas till en stad som i många anseenden är Norrlands huvudstad. Vi har ett stort ansvar att minska vår påverkan på miljön. Därför är det viktigt att öka miljömedvetenheten bland både hyresgäster och anställda och vi ställer tydliga miljökrav på våra leverantörer och byggnadsentreprenörer. Vi anser att vägen till våra mål är genom kunskap, samarbete och öppen dialog. I juni 2008 lanserade vi vårt största miljöprojekt, Miljöfokus 2016, som inkluderar fem delprojekt: energiförbrukning, sophantering, byggande och material, transporter samt kunskap och engagemang.

Kommun/ Örnsköldsvik

C-Green Technology

C-Green är ett processtekniskt innovationsbolag som utvecklar en komplett lösning för att effektivt omvandla stora mängder slam till biokol. Processen bygger på hydrotermisk karbonisering (HTC) som i princip kopierar naturens sätt att bryta ner komplexa organiska föreningar till kol, men tar någon timme istället för miljontals år. Det exceptionella med C-Greens process är att den har ett nästan obefintligt externt energibehov eftersom den utnyttjar energin från själva slammet.

Kommun/ Örnsköldsvik

CGI

Med 65 000 yrkesverksamma på 400 kontor i 40 länder, främjar CGI lokalt ansvar för kunders framgångar samtidigt som de tillhandahåller leveranser från globala aktörer direkt till den lokala kunden. Sedan starten 1976, tillämpar CGI en disciplinerad leveransmetod som har blivit ledande inom branschen på leveranser i tid och att hålla budget. Vår högkvalitativa företagsrådgivning, systemintegration och outsourcingtjänster hjälper kunder att utnyttja nuvarande investeringar samtidigt som de antar ny teknik och affärsstrategier som uppnår toppresultat.

Kommun/ Robertsfors

CUE DEE

CUE DEE har utvecklat tekniska lösningar och innovationer för telekomindustrin sedan 1978 och till vindindustrin sedan 2001. CUEE DEE AB utvecklar och levererar master, torn och fästanordningar för antenn, mätinstrument, solpaneler osv till hela världen. CUE DEE är ett välkänt namn bland ledande bolag inom telekomindustrin runt om i världen p.g.a. sina lätta, flexibla och lättinstallerade produkter som är designade att göra små avtryck på omkringliggande miljö och att vara optimala för sitt syfte.

Kommun/ Örnsköldsvik

Cass Materials

Cass Materials AB är ett startup-företag som grundades 2022 och är baserat i High Coast Innovation Park i Örnsköldsvik. Med ny revolutionerande skumteknik gör Cass Materials nästa generation av biobaserad skum, ett lätt skum med god mekanisk hållfasthet och isoleringsegenskaper för förpackningsindustrin. Skummen kan komposteras, skapar ingen förorening och påskyndar inte klimatförändring. Alternativt kan skummen återvinnas tillbaka in i processen, bli en verkligt cirkulär produkt och ytterligare bidra till världens övergång till en biobaserad social ekonomi. Cass Materials ansluter sig till den globala bioekonomin och hjälper förpackningsindustrin att uppfylla FN:s mål 13-15 som syftar till att bekämpa klimatförändringar och dess effekter tillsammans med bevarande och hållbarhet av våra havs- och terrestra ekosystem.

Kommun/ Örnsköldsvik

Clavister

Clavister är en ledande säkerhetsleverantör för fasta, mobila och virtuella nätverksmiljöer. Företagets prisbelönta lösningar ger företag, lokala och myndigheter, molntjänstleverantörer och telekomoperatörer den högsta nivån av skydd mot nuvarande och nya hot samt en oöverträffad tillförlitlighet. Clavister grundades 1997 baserat på innovation i kombination med ett varaktigt engagemang och dedikation för kundsäkra lösningar. Clavisters egna fokus är att ta itu med nätverkssäkerhet, VPN-anslutningar och dess utmaningar. Genom innovativ utveckling och tekniska allianser fortsätter Clavister att leverera prisbelönt teknik till över 25 000 kunder världen över. Clavister har sitt huvudkontor i Örnsköldsvik med en global närvaro med försäljningsverksamhet i Europa, Nordafrika, Mellanöstern, Latinamerika, Nordamerika och Asien.

Kommun/ Umeå

Coeo Events

Coeo Events erbjuder framtidens hållbara konferenslösning för besökare både på plats och distans. Med Coeo behöver föreläsare och moderatorer inte lära sig ny teknik, allt flyter på i bakgrunden och arrangörer kan sända live från såväl avancerade kameror som smartphones. Genom den senaste tekniken inom kommunikation och streaming blir den digitala upplevelsen mer lik den fysiska än någonsin tidigare. Nätverkande mellan deltagare, interaktivitet med talare samt workshops är några av de funktioner Coeo erbjuder. Allt är tillgängligt i desktop, smartphone (eller bägge samtidigt för den koordinerade) utan att installera någon mjukvara eller app. När gränserna för det fysiska och digitala mötet suddas ut möjliggörs både ökat deltagande och kunskapsutbyte samtidigt som resande kan minskas. Med Coeo utökas event- eller kongressupplevelsen, ingen missar någon programpunkt p.g.a. parallella eller fullsatta rum. Alla programpunkter finns tillgängliga som video så fort de avslutats, tillsammans med tillhörande chat mellan deltagare samt personliga bokmärken. Arrangörer får större möjlighet att möta besökarnas olika behov och en flexibilitet att både skapa värde och ta betalt för innehållet. 

Kommun/ Skellefteå

Conifer Vision

Conifer Vision är ett företag med lösningar som syftar till att digitalisera skogsindustrin samt tillhandahålla analys och historisk databas för kommersiellt aktiva skogar. Tillsammans med skogsföretag bygger vi en hållbar framtid genom att omvandla resursdata till bevisad påverkan på företag, människor och miljö, en sann möjliggörare för hållbart skogsbruk. Våra kunder inkluderar skogsföretag, skogsentreprenörer och privata skogsägare som alla står inför liknande utmaningar, vilket driver behovet av förbättrade resursdata

Kommun/ Örnsköldsvik

CoreIT

CoreIT är ett IT-konsultföretag som är specialiserat på tjänster och produktförsörjning inom drift, infrastruktur, systemutveckling och ServiceDesk - en komplett IT-partner. VI är det störts lokalt ägda IT-företaget i Örnsköldsvik med 50 anställda. Våra kunder och partners är inom ett stort område: industri, detaljhandel, byggande, service, föreningar och den offentliga sektorn. Vår nationella marknad är lokal men vi följer med våra kunder runt om i världen. Vårt huvudsyfte är att erbjuda tjänster och IT-lösningar för att effektivisera kundens kärnverksamhet.

Kommun/ Vindeln

Cranab

Cranabs produkter tillverkas mitt i norra Sveriges skogar. Därför har alla nya produkter som vi utvecklar, generationer av erfarenhet inbyggt i sig. Närheten till skogen gör det lättare för oss att fråga, lyssna och testa. Vårt samarbete mellan skogskulturen, modern teknologi och avancerat utvecklingsarbete är den största garantin att vår produkt alltid möter de högsta kraven. Med mer än 50 år av erfarenhet kan vi möta de högsta kraven som skogsindustrin kan ställa.

Kommun/ Skellefteå

Derome Plusshus

Derome Plusshus producerar bostadshus i trä med modern och rationell volymbyggnadsteknik. Genom en hög prefabriceringsgrad kan vi erbjuda flexibla och kostnadseffektiva lösningar till professionella beställare i Sverige och Norge från våra husfabriker i Kristinehamn och Renholmen. Erbjudandet omfattar koncept för småhusbebyggelse som radhus, kedjehus och fristående villor och dessutom flerfamiljshus och olika förtätningsprojekt. Derome Plusshus levereras främst som gruppbyggda småhus och flerbostadshus. Våra industriella byggsystem lämpar sig också väl för exempelvis kontorshus, förskolor, äldreboende och förtätningsprojekt. Vi bygger modulsystem och du som kund väljer om leverans ska ske fritt fabrik, fritt arbetsplats eller stomrest. Utvalda projekt kan vi även leverera med totalentreprenad ovan grund.

Kommun/ Umeå

Dåva DAC

Dåva DAC erbjuder miljövänlig behandling, återvinning och omhändertagande av solida och semisolida avfall. Vår flexibilitet är vår styrka och vi hanterar farligt avfall och andra fraktioner inklusive förorenad jord från saneringsprojekt, aska från avfallsförbränning och uppvärmningsanläggningar, avfall från industrin såväl som från byggnation och rivning samt annat avfall som inte är lämpligt för återvinning. Vi tillämpar flexibla lösningar för att förbereda så mycket som möjligt för återanvändning och minimera användningen alternativa sätt att hantera avfallet. Dåva DAC driver deponier för farligt, icke-farligt och inert avfall, allt enligt aktuell lagstiftning. Norra Sverige är vår geografiska marknad och vi finns på affärsområdet Dåva norr om Umeå.

Kommun/ Skellefteå

EcoRub

EcoRub grundades 1995 och har sedan dess arbetat med återvunnit gummi. Vår kunskap och erfarenhet inom området har resulterat i en teknik där återvunnet gummi och plast förädlas till ett nytt kostnadseffektivt gummimaterial. Begagnade däck, konsumentplast (returmaterial) och i vissa fall biologiska fiber återvinns för att skapa ett hållbart material med höga materialegenskaper. Detta i kombination med produktionsresurser gör EcoRub till en attraktiv partner för de som producerar plast- och gummiprodukter. Missionen är att skapa bättre lösningar för en hållbar värld.

Kommun/ Umeå

Ecoclime

Ecoclime erbjuder fastighetsägare en komplett lösning för byggnadsautomatisering (IoT-baserd), energiåtervinning och energidistribution (värme/kyla). Vi har en unik patenterad teknik i kärnan av våra lösningar. Vårt fokus är att skapa den bästa inomhuskomforten med minskad energiförbrukning. Vi har lösningar för bostads- och kommersiella fastigheter, men även för bostäder, skolor, sjukhus, hotell och konferensanläggningar. Våra mest kända produkter är det patenterade komforttaket för uppvärmning och kylning samt Evertherm spillvattenkollektor.

Kommun/ Umeå

Ecogain

Ecogain är ett konsultföretag som hjälper myndigheter, företag och organisationer i utmanande markanvändningsfrågor. Genom fältundersökningar, konsekvensutredningar, strategier och rådgivning hjälper vi våra kunder att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt. Vi arbetar över hela landet och har kontor i Umeå, Stockholm och Malmö. Vår affärsidé är att utveckla och erbjuda kvalificerade och oberoende konsulttjänster inom naturvård och stadsplanering. Vårt uppdrag är att förena samhällsutveckling med hållbara lösningar för natur och biologisk mångfald.

Kommun/ Umeå

Ecotype

Ecotype spelar en viktig roll i omställning till digitalt och mer aktivt hållbart skogsbruk. De förenklar naturinformation och digitaliserar skogsbruket med målet att göra komplex naturinformation enkel att förstå och tillgänglig för alla. Bolaget har skapat en dataplattform och system för skoglig data under namnet ”skogshubben.se” som hjälper skogsägare och skogsbransch att övervaka, planera, analysera och kontrollera sin skog med hjälp av digitala och automatiskt framtagna skogsbruksplaner. Plattformen kan också användas som en miniräknare för skogsinnehav genom olika beräkningsmoduler för kolbindning, ekonomiska flöden, klimatrapportering och skötselprogram. Genom att kombinera information från satellitdata med forskningsresultat och information från andra publika datakällor ger plattformen förutsättningar för ökad kunskapsnivå och att bedriva ett skogsbruk som gynnar både miljö, ekonomi och hög skogstillväxt. I tjänsten finns alla Sveriges skogsfastigheter inlagda vilket betyder att samtliga ca 311 000 skogsägare kan logga in och direkt få en digital skogsbruksplan och verktyg för sin skog.

Kommun/ Örnsköldsvik

Elforest Technologies

Elforest Technologies utvecklar elektriska drivsystem för framtidens maskiner och fordon. Intresset för elektriska drivsystem ökar, Elforest har därför valt att fokusera på tjänster inom eldrivssystem i form av kundspecifika systemlösningar för maskiner och fordon. Elforest anpassar det elektriska drivsystemet för driftscykeln och funktionaliteten som varje maskin/fordon har, så att den bästa effekten uppnås. Elforest Technologies har specialistkompetens och lång erfarenhet av elmotorer och erbjuder tjänster inom områden nedan.

Kommun/ Umeå

Enduce

Enduce duschgolvbrunn E1 återvinner energi vid duschning med revolutionerande verkningsgrad och enkelhet, och passar såväl småhus som flerbostadshus och hotell. Installationen kan göras i befintliga byggnader och vid nybyggnation, både via traditionellt byggande och via prefabricerade badrumsmoduler. Kort och gott - en ny standard för fastighetsbranschen. Fastighetssektorn står för en stor del av den globala energianvändning och i en modern bostad kan uppåt 40 procent av energiförbrukningen gå åt till uppvärmning av varmvatten.  Enduce golvbrunn minskar tappvarmvattenförbrukningen och energiåtgången till en fjärdedel jämfört med en traditionell dusch, utan att göra avkall på komfort, hygien eller design.

Kommun/ Skellefteå

Enico

Enico Energi och Installation AB är ett företag som fokuserar på att göra fastigheter och industrier energieffektiva. Energieffektivisering av befintliga bestånd och åtgärder för energieffektiv nyproduktionär Enicos huvudintressen. Vi hjälper myndigheter, företag och organisationer med energirelaterade frågor - allt för att minska energikostnaden, minska miljöbelastningen och öka tillförlitligheten. För er som äger/förvaltar fastigheter eller för er som utvecklar/bygger - låt oss bidra till ert ökade driftnetto, er minskade miljöpåverkan och ökad tillförlitlighet i era energisystem.

Kommun/ Umeå

Envix Nord

Envix Nord AB är ett svenskt familjeägt konsult- och forskningsföretag med kontor i Umeå och Stockholm samt ett landsomfattande nätverk av framstående forskare. Vi utgör en unik blandning av forskare, praktiskt erfarna konsulter och entreprenörer. Tillsammans har vi en god insikt i naturens komplexitet, marknadens villkor och myndigheters krav. Det gör att vi kan föreslå och genomföra praktiska lösningar som ger största möjliga nytta till minsta kostnad. Vår affärsidé och verksamhet bidrar till att minska belastningen på miljön och förbättrar hushållningen av naturresurser. Vi förstår att våra kunder har samma strävan vilket gör vårt jobb roligt och meningsfullt.

Kommun/ Umeå

Esam

Vi är konsulter för hållbar utveckling. Vår långsiktiga vision är att steg för steg stödja den globala övergången till hållbarhet. Mycket har hänt sedan 1990 då Esam tog sina första trevande steg. Lite visste vi om Esams framtid, att vi mer än tjugonio år senare skulle vara en av de svenska pionjärerna inom hållbar utveckling. Våra värderingar är systemperspektiv, deltagande, öppenhet, glädje och professionalitet. Och vi arbetar hårt med att leva som vi lär. Vår huvudsakliga verksamhet är att hjälpa våra kunder att sträva efter hållbarhet genom process- och organisatorisk utveckling, implementering av ledning, strategisk rådgivning, projektledning, utbildning och nätverk. Det underbara med hållbarhet är att det finns så många sätt att skapa lönsamhet.

Kommun/ Örnsköldsvik

Eurocon

Eurocon är ett teknikkonsultföretag som erbjuder hög kompetens för industrianläggningar. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom alla tekniska discipliner som ingår i en investering - från förstudie till implementering och underhåll. Vår service och produktportfölj är inriktad på effektivisering och optimering av kundens befintliga anläggningar och processer. Vi fokuserar också på att hjälpa våra kunder att fatta rätt beslut för både små och stora investeringar. Vi erbjuder tjänster inom skogs-, energi-, kemi- och gruvindustrin. Eurocon erbjuder processpecifika produkter som utvecklats av ingenjörer för ingenjörer som är lätta att installera och använda.

Euromekanik

Euromekanik grundades 1974 och är idag 32 anställda. Vi tar fram och levererar tekniska lösningar för Energigaser, Ånga och Petrokemiska vätskor. Systemintegratör och komponentdistributör genom samarbete med tillverkare i världsklass. Hög kompetens inom energigasfrågor och aktiv inom Vätgas Sverige och Energigas Sveriges teknikgrupper. Hög kompetens inom Ånga och erbjuder ett helhetsåtagande kring ”Steam management”. Hög kompetens inom person och processäkerhet och tar fram tekniska systemlösningar som ger säkra anläggningar med hög produktivitet.

Kommun/ Skellefteå

Explizit Environment

Explizit Environment är ett företag med dedikerade och erfarna människor. Vi är baserade i Sverige och har en produktionsenhet i Serbien. Våra kunder finns i mer än 20 länder runt om i världen. Vårt expertteam i Sverige fokuserar på konsulttjänster inom kemikaliehantering. Vi fungerar som en vägledning för våra kunder för att minska antalet kemikalier, identifiera kemikalier som berörs och hjälpa till att fatta beslut om vilka kemikalier som ska ersättas och hur. Som ett resultat har våra kunder uppnått både en mer hållbar användning av kemikalier och en kostnadsminskning. Vår produktion i Serbien hanterar vår databas för mjukvaruutveckling och kemisk informationsdatabas.

Kommun/ Skellefteå

GreenExergy

GreenExergy är ett teknikkonsultföretag som specialiserar sig på ingenjörs- och projekttjänster inom bioenergi, vattenkraft, processindustrin och energilagring. Vi har teknisk kompetens och lång erfarenhet. Vi hjälper dig att visualisera ditt projekt i 2D eller 3D. Vi kan hjälpa både köpare och leverantörer med bedömning och dokumentation. GreenExergy grundades 2009 med teknikförsäljning inom energibranschen som huvudsaklig inriktning. Verksamheten fokuserar på den europeiska marknaden för bioenergi men GreenExergy arbetar till största del inom Sverige.

Kommun/ Umeå

ITid

iTid grundades 2004 i Luleå och sedan starten har företaget växt organiskt efter Norrlandskusten. Idag har vi fem kontor där vi förutom i Luleå även har kontor i Sundsvall, Skellefteå, Umeå och Sandviken. Vi är konsulter specialiserade på planering, digitalisering/automatisering, hållbarhetsfrågor och styrning av material-, produktions- och informationsflöden. Att skapa en framtid där vi bor, med förutsättningar för fler jobb och goda livsvillkor, är en mission som genomsyrar allt vi gör. Vilka uppdrag vi åtar oss, hur arbetet utförs, hur vi formar vår kultur och hur vi rekryterar. Vad är det vi egentligen gör? Vi brukar säga att vi förbättrar flöden. Vi arbetar med att förbättra olika delar i själva flödet, exempelvis distribution, inköp, produktionsplanering och styrning. Vi arbetar även med stödprocesser och ledarskapet som behövs för att flödet ska fungera.

Kommun/ Vindeln

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems AB är världens ledande leverantör och utvecklingspartner för hydrauliska rotatorer och tillhörande utrustning. Våra produkter används över hela världen för skogsbruk, allmän lasthantering samt materialhantering. Vi exporterar direkt till över 40 länder runt om i världen. Genom kontinuerlig utveckling lever vi upp till våra kunders höga förväntningar på funktionalitet och totalekonomi. Indexator Rotator Systems har en företagsfilosofi som riktlinje i stora och små beslut, samt en gemensam bild av hur vår verksamhet ska drivas, oavsett var i organisationen, i vilket land eller på vilken marknad vi är aktiva.

Kommun/ Umeå

Informationsteknik

Vi förser våra kunder med tekniska lösningar inom video- och mötesteknik för event och permanenta installationer. Vi är en rikstäckande helhetsleverantör som hjälper er från idé till genomförande med både stora och små projekt. Vår samlade kompetens gör att vi alltid kan erbjuda anpassade tekniska lösningar utifrån kundens behov. Vi har medarbetare i Malmö, Göteborg, Stockholm, Sandviken och Umeå, vilket ger oss kapacitet att serva våra kunders behov över hela landet. Våra medarbetare har ett starkt kundfokus och där ett gott samarbete liksom hög standard och arbetsglädje starkt bidrar till ett bra resultat. Vår arbetsplats präglas av fokus på kunskap och kvalitet men också på öppenhet, flexibilitet och hjälpsamhet. Visionen på företaget är att vara kunskapsgivande inom vår bransch.

Kommun/ Lycksele

Inlandets Solenergi

Inlandets Solenergi AB är det trygga norrländska alternativet för dig som vill investera i solceller och batterilagring. Vi utgår från Lycksele och fokuserar i huvudsak på inlandet och fjällen, även om vi också erbjuder våra tjänster till kustområdet. Vårt stora kunnande kring vårt lokala klimat och de produkter vi erbjuder gör oss till det självklara valet för privatpersoner, företag eller BRF som vill investera både i en bättre miljö och en tryggare ekonomisk framtid.

Kommun/ Vilhelmina

Inpipe Sweden

Inpipe Sweden, grundades i Vilhelmina 1982 och är den största tillverkaren av CIPP (Cured-In-Place-Pipes) i Norden. Inpipe liner är en glasfiberförstärkt polyesterliner som används för att renovera avloppsrör, vägtrummor och vattenrör. Fodret är indraget eller Winched-in-place i det gamla röret där det blåses upp och därefter härdas med ultraviolett ljus. Processen är mycket snabb och det skapar bara en bråkdel av traditionell grävnings CO2-avtryck. Eftersom det enda som krävs för installationen är ett manhål kan aktiviteterna runt installationsplatsen fortsätta utan störningar, och rörsystemet kan återuppta normal drift samma dag.

Kommun/ Örnsköldsvik

KE Therm

KE Therm producerar och levererar fjärrvärmeanläggningar i högsta kvalitet. Vårt mål är att överträffa dina förväntningar när det gäller kvalitet, leverans och service. Vi känner ett stort engagemang för fjärrvärme och den betydelse fjärrvärmen har för samhället och den globala miljön. Vi vill vara med och påverka och dra vårt strå till stacken för ett långsiktigt hållbart samhälle. Därför omsätter vi försäljning till praktisk handling genom både miljömässigt och socialt ansvarstagande.

Kommun/ Åsele

Logscom

Logscom är ett tekniskt företag som utvecklar skogsindustrin. För närvarande är vår huvudprodukt Woodland Inkjet som gör virkesstockar spårbara och vi gör det genom vårt bläcktagningssystem som installeras i skördeaggregatet. Med vårt System Woodland Inkjet kan du kontrollera virkesstockarna och ta emot information som är unik för varje taggad stock. Vår styrka är att hitta lösningar som kommer att gynna dig, oavsett om du är skogsmaskinsföretagare, markägare eller sågverksägare.

Kommun/ Umeå

LunaLEC

LunaLEC utvecklar och tillverkar tunna och flexibla ljuskällor för användning inom medicinskteknisk utrustning eller till elektroniska smarta objekt. LEC (Ljusemitterande Elektrokemisk Cell) kan drivas av lågvolt DC, vanligtvis 3-6 volt vilket gör enheten mobil. LEC använder samma lysande material som OLED-tekniken men kan tillverkas med hjälp av enklare utrustning. Detta betyder att de kan produceras lokalt i små volymer till låg kostnad. LEC-strukturen kan använda ett brett utbud av elektroder och därigenom belysa i en eller två riktningar. De kan tillverkas utan metaller och därigenom återvinnas som plast.

Kommun/ Skellefteå

Martinsons

Martinsons är ett av Sveriges största familjeägda träförädlingsföretag med djupa rötter i Västerbotten. Martinsons förädlar den norra svenska skogen till högkvalitativa trävaror, innovativa komponenter för industriell konstruktion och färdiga lösningar som bidrar till ökad användning av trä. Verksamheten säkrar skogens värde genom långsiktigt ansvarsfullt skogsbruk och effektiv bearbetning. Den omfattande produktionen av sågade varor drivs endast med förnyelsebar energi och företagets transporter går på biobränslen. Martinsons är Sveriges största tillverkare av limträ och KL-trä och den nordiska ledaren inom träbroar och stomsystem i trä. Företaget har djupa rötter i Västerbotten och dess framgångar har skapat mycket mervärde till dem som bor i regionen.

Kommun/ Umeå

Medicvent

Medicvents huvudprodukt är den patenterade Dubbelmasken som används på sjukhus vid anestesi och förlossning. Syftet med Dubbelmasken är att skydda den interna arbetsmiljön och personalens hälsa genom att evakuera skadliga gaser. Under de senaste åren har flera kompletta produkter och applikationer utvecklats, som alla syftar till att förbättra både den interna och externa miljön. Medicvents uppdrag är att utveckla, tillverka och främja ett omfattande sortiment av produkter för evakuering av luftföroreningar, huvudsakligen inom sjukhusens vårdområden.

Kommun/ Örnsköldsvik

Multi Channel Sweden

Multi Channel Sweden är baserade i Örnsköldsvik. Företaget har utvecklat en innovativ flishugg som sparar råmaterial och ger en högre avkastning från massaprocessen. Den producerar jämnare flisstorlek än traditionella skivhuggar. Den kan regleras under drift vilket bl.a. innebär färre stopp, är enkel att installera, servicevänlig m.m. En pilotanläggning för test av olika träslag finns i Domsjö, vilket innebär att flishuggen kan modifieras utifrån kundens behov.

Kommun/ Örnsköldsvik

Nordic Flanges

Med rötter i och många års erfarenhet från både stål och aluminium har vi en unik kunskap om hela processen - från produktion till lagerhållning och logistik. Nordic Flanges marknadsför ett komplett utbud av standard- och specialflänsar och tillbehör i alla typer av rostfritt stål, speciallegeringar, kolstål och aluminium. Genom en kombination av egen produktion och lagerhållning av standardprodukter är målet att erbjuda kort ledtid för produkter av hög kvalitet till kunder som värderar flexibilitet, hög servicenivå och branschens bästa materialkunskap.

Kommun/ Storuman

Nordic Logistic Center Storuman

NLC Storuman omlastningsterminal invigdes den 15 augusti 2012. Belägen mitt i en tillväxtregion är terminalen ett transportcentrum som korsas av två europeiska motorvägar och järnvägsförbindelser i tre riktningar. Terminalen är en nyckelkomponent i Nordic Logistic Corridor, den gröna transportvägen som förbinder Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Storuman-terminalen representerar en optimal torrhamn mellan Mosjøen, Mo i Rana, Umeå, Holmsund och Vasa, och är därför en strategisk resurs för regionen som helhet. NLC Terminal, som inrättades 2010 i samband med starten av Bothnia Line, erbjuder lastning och lossning samt tillgång till ett servicecenter och parkeringsplats för transportörer. Terminalen har tre järnvägslinjer och en ny fraktstation som sträcker sig över 5,8 hektar, en trefaldig ökning  av sin tidigare kapacitet.

Kommun/ Umeå

Original Creation

Original Creation utvecklar en digital spårbarhetsplattform med en decentraliserad lagringsmodell. Lösningen möjliggör pålitlig och permanent spårbarhet genom tillverkande industrins värdekedjor. Vi skapar äkthetsbevis för produkter, material och information. Dessa digitala bevis används som digitala produktpass och lagrar bland annat information om produkternas ursprung, innehåll, kvalitet, klimatavtryck och regelefterlevnad. Varje äkthetsbevis är helt unikt och bevisar vem som har tillverkat eller förädlat produkten, vilket motverkar greenwashing och falska produktkopior. Lösningen säkrar och effektiviserar informationsdelning genom hela värdekedjan. Resultatet är en mer hållbar resursanvändning och möjliggör en cirkulär ekonomi. Den registrerade informationen om produkternas värdekedja kan enkelt sammanställas för företags hållbarhetsredovisning, livscykelanalyser (LCA) och statistiska analyser.

Kommun/ Skellefteå

Outotec

Outotec är ett teknologiskt ledande globalt företag som erbjuder utrustning och tjänster för att bygga, underhålla och driva hela industrianläggningar. Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet. Vi hjälper våra kunder att använda naturresurser på bästa sätt och jobbar med dem för att hitta de mest hållbara lösningarna för vatten, energi, mineraler och att hantera hela värdekedjan från malm till metaller. Outotec i Skellefteå erbjuder kompetens inom smältning av icke-järnmetaller, ädelmetaller, vatten- och gasreningsteknik samt lösningar för tätning av deponier. Vi levererar skräddarsydda lösningar och livscykeltjänster inom miljö, metall- och gruvområden.

Kommun/ Sundsvall

Plantvation

Plantvation utvecklar och säljer framtidens odlingssystem. Vi är specialiserade på slutna miljöer och automatiserad odlingsteknologi för skogsplantor. Vårt mål är att bidra till en effektiv och hållbar produktion av skogsplantor och att fler högkvalitativa plantor planteras för att mildra klimatförändringarna. Plantvations huvudprodukt, QS GreenBox, förodlar skogsplantor i flera våningsplan i ett slutet system, vilket möjliggör effektiv och hållbar produktion av plantor året om. Att implementera QS GreenBox gör det möjligt att producera upp till 14 miljoner plantor årligen på endast 100 kvm och plantskolan tas till nya nivåer av modernisering, digitalisering och effektivitet.

Kommun/ Örnsköldsvik

Prismalence

Prismalence säljer energieffektiva industrilampor baserade på vår patenterade linsteknik. Prismalence har ett patenterat optiksystem med prismatiska linser. Det rektangulära ljuset täcker upp mer av ytan jämfört med de traditionellt runda ljuskäglorna. Det slutna systemet ger minimalt ströljus och bra energibesparingar. Prismalence är en godkänd leverantör till många tillverkare av STS (Ship to Shore-kranar) och RTG (Rubber Tire Gantry-kranar). Vi levererar till stora internationella containerterminaler som DP World, PSA, APM och HPH för deras Yard Hi-mastbelysning, kranar och verkstäder. Några välkända hamnar vi belyser är Stockholm, London, Singapore och Dubai. Vi har en komplett lösning för alla belysningsbehov på terminaler, men vi levererar även till andra kunder med höga krav såsom järnvägen och den tunga skogs-, stål- och gruvindustrin.

Kommun/ Vilhelmina

PzF

Att hantera olja är förenat med risker såsom spill till den yttre miljön och påverkan på arbetsmiljön. PzF, med sin spetskompetens och omfattande erfarenhet inom mekanisk konstruktion, särskilt inriktad mot kuggväxelteknik, tung industri och entreprenad, strävar efter att erbjuda sina kunder optimerade lösningar för avancerade kritiska system. Med ett brinnande intresse och höga ambitioner har PzF under många år utvecklat ett antal produkter, varav en är en unik elektromekanisk växel som särskilt passar för krävande applikationer med höga krav på reglernoggrannhet, stor utväxling och betydande vridmoment. Målet är att ersätta hydrauliska reglersystem och därigenom bidra till att minska de miljö- och arbetsmiljöproblem som sådana system kan medföra.

Kommun/ Örnsköldsvik

RGS Nordic

Vi är ett entreprenörsföretag som specialiserat sig på behandling av förorenad mark och grundvatten både ex situ och in situ. Eftersom många projekt kräver behandling offsite, erbjuder vi behandlingar på ca 15 anläggningar spridda över hela Sverige. Våra saneringsprojekt täcker både små och stora platser och de föroreningar som berörs är dioxiner, lösningsmedel, kolväten och metaller. Vi har genomfört mer än 200 projekt där de berörda föroreningarna har behandlats helt eller delvis genom in situ-behandlingar och genomför saneringsprojekt över hela Sverige. Vi är marknadsledande i Skandinavien för behandling av kontaminering in situ.

Kommun/ Örnsköldsvik

RISE Processum

RISE Processum stödjer utvecklingen av nya produkter baserade på förnyelsebar träråvara eller restströmmar från skogsindustrin. Vårt mål är att vara en test- och utvecklingsplats för nya innovationer och idéer inom bioraffinaderiet. Vår kompetens och pilotutrustning gör det möjligt att genomföra utvecklingsprojekt eller producera substanser för vidareutveckling. Vi har tillgång till omfattande nätverk inom bioraffinaderi och sammanföra nya idéer med företag och universitet som finns i nätverket. Som ett doterbolag till RISE (Research Institutes of Sweden) ingår vi i ett stort forskningsnätverk och kan även föra projektidéer vidare till forskare inom andra kompetensområden.

Kommun/ Vindeln

Rototilt

Rototilt är världens ledande tillverkare av smarta, säkra och effektiva tiltrotatorer. Ett resultat av ett knivskarpt fokus på långsiktig produktutveckling. All kunskap, alla resurser och all erfarenhet är samlad i en unik forsknings- och provningsanläggning i Vindeln, i norra Sverige där företaget kontinuerligt testar och utvärderar nya tekniska idéer. Här arbetar utvecklingsavdelningen tillsammans med ledande svenska universitet för att optimera material och konstruktion för maximerad produktivitet och livslängd.

Kommun/ Umeå

Seaflex

Seaflex utvecklar och förser marknaden med ett högteknologiskt konstruerat förankringssystem som är specialtillverkat för att hantera de specifika och unika omständigheterna som varje installation har. Seaflex förankringssystem förlängs och dras ihop i en jämn, smidig rörelse och håller det flytande objektet stabilt och i rätt position samtidigt som det hanterar tidvattenvariation och de krafter som adderas genom bland annat vind och vågor. Alla Seaflex förankringar uppfyller internationell standard eller miljöskydd. Seaflex förankringssystem förorenar inte det marina ekosystemet eller släpar på havsbotten, något som signifikant begränsar inverkan på omgivningen, vilket gör systemet särskilt lämpligt för känsliga områden som nära korallrev, områden med skyddad marinflora eller historiska platser. Med över 35 års forskning och utveckling är Seaflex det mest teknologiskt avancerade förankringssystemet i världen, som förankrat tusentals marinor, vågbrytare, bojar och flytande byggnader i över 85 länder.

Kommun/ Örnsköldsvik

Sekab

Sekab är en av Europas ledande tillverkare av nyckelfärdiga teknologier för biobaserade produkter och biobaserad ersättning av fossilt dieselbränsle. Sekab producerar och levererar biobaserade byggstenar för kemisk industri i Europa. I Biorefinery Demo Plant i Örnsköldsvik har vi utvecklat kommersiella teknologiplattformar för socker och lignin. Sekabs teknik rankas i topp globalt och som nummer ett och två för skogsbiprodukter. Vi erbjuder cellulosabaserad bioetanol för tekniska applikationer och för användning som biobränsle.

Kommun/ Umeå

Service Node

Service Node underlättar och effektiviserar arbetet med Service & Underhåll genom att tillhandahålla smarta verktyg för kommunikation och utbyte av serviceinformation. Service Node tillåter serviceföretag, fastighetsägare och utrustningsägare att enkelt hantera allting relaterat till Service & Underhåll genom att tillhandahålla enkla verktyg för att planera, utföra, rapportera och följa upp allt arbete. Service Node består av fyra komponenter; den smarta Servicenoden (en smart tagg med QR och NFC teknologi) som installeras på serviceplatsen eller serviceobjektet; mobilapplikationen som används av servicepersonal; den publika URL:en; ett enkelt sätt för externa användare att få tillgänlig öppen information från Servicenoden; samt webbapplikationen som främst används för uppföljning, administration och för att dela information med andra organisationer som använder Service Node.

Kommun/ Skellefteå

Skellefteå Kraft

Kraft med sitt hjärta i norr. Vi är en av Sveriges största kraftproducenter. Med vattenkraft som kärnkälla producerar vi och levererar el till företag och privatpersoner över hela Sverige. Tack vare vår position tar vi ett stort ansvar. Den kraft vi producerar måste uppfylla dagens energibehov utan att äventyra framtidens resurser. Därför är vi drivande bakom utvecklingen av förnybar energi och vårt mål är att vår egen energiproduktion ska vara 100% hållbar. Utvecklingen mot ett framtida samhälle som drivs av hållbar energi omfattar inte bara byte från fossila till förnybara bränslen. Vi driver också utvecklingen genom att investera i forskning på andra områden, som vindkraft i kalla klimat. Dessutom initierar vi ständigt nya strategiska partnerskap och gör hållbara investeringar.

Kommun/ Örnsköldsvik

Spektrakon

Spektrakon AB är en av de ledande konsultverksamheterna i norra Sverige med kompetens inom områden som industriell design, mekanisk design, specialmaskiner och teknikmedia. Vårt uppdrag är att erbjuda avancerade tekniska lösningar som integrerar produktutveckling och teknikinformation, vilket ökar våra kunders konkurrenskraft. Vårt huvudkontor ligger i Örnsköldsvik och huvudområdet är den centrala norra delen av Sverige. Spektrakon AB bildades 2004 och har genom åren ökat från 7 till 25 anställda.

Kommun/ Umeå

SpinChem AB

SpinChem AB är ett privatägt aktiebolag som erbjuder enkla, stabila och resurseffektiva tekniska lösningar som syftar till att omforma det sätt på vilket kemiska processer och flytande reningar utförs. Kärnan i Spinchem-tekniken är den roterande bäddreaktorn (RBR). Detta är ett modernt alternativ till omrörda rektorer och kolonner, som används för tillämpningar som involverar heterogena rektioner. SpinChem RBRs geniala konstruktion gör det möjligt för sömlös skalbarhet och säkerställer både ett tid- och resurseffektivt arbetsflöde. Genom konstant produktutveckling och nära samarbete med flera akademiska institutioner erbjuder SpinChem lösningar för många tillämpningar som bearbetning av vätskor kontaminerade med radioaktivitet, traditionell vattenrening samt produktion och utveckling av läkemedels- och livsmedelsingredienser.

Kommun/ Örnsköldsvik

Stenger & Ibsen Construction

Stenger & Ibsen Construction AB levererar nyckelfärdiga lösningar för etablering av vindkraftverk och relaterade anläggningsarbeten för alla storlekar av vindturbinprojekt. I nära samarbete med ledande vindkraftverkstillverkare och utvecklare har vi levererat mer än tusen fundament i Skandinavien och Nordeuropa och därmed fått en unik kunskap och erfarenhet med hantering av komplexa byggprojekt som säkerställer en hög kvalitet till våra kunder.

Kommun/ Umeå

Svensk renluftsteknik

SRT är ett högteknologiskt miljöföretag inom luftrening och filtrering som installerar, servar, reparerar och tillhandhåller reservdelar. Vi arbetar för en hälsosam inomhus- och utomhusmiljö. Vi rengör luften från partiklar och gaser med jonisering och renar således luften på ett naturligt sätt som naturen gjort genom århundranden. Luftreningsinstallationer utförs i hem, skolor, sjukhus, offentliga byggnader och industrier. SRT är en del av GVAB, Grubbe Ventilation AB.

Kommun/ Umeå

TS Solar

Tusen Strålande Solar är företaget från Robertsfors som hjälper sina kunder att sänka energikostnader på ett tryggt och säkert sätt. Företaget levererar solenergianläggningar anpassade efter kundens behov och önskemål genom att använda marknadsledande tillverkare och samarbetspartners. Tusen Strålande Solar installerar trygga och lönsamma solcellsanläggningar anpassade för privatpersoner och företag, året om. Företaget vill bidra med expertis och engagemang för att hjälpa regionens utveckling mot en hållbar och expansiv framtid, där grön energiproduktion är en väldigt viktig del.

Kommun/ Örnsköldsvik

Thordab

Thordab AB är ett familjeägt verkstadsföretag beläget i Örnsköldsvik. Vår kompetens spänner från skärande bearbetning till grovplåtssvetsning. Förutom den nordiska marknaden levererar vi även produkter till Tyskland, Frankrike, Ryssland, Australien, England och Kanada. En modern maskinpark tillsammans med kunnig personal och noggranna rutiner för kvalitetssäkring säkerställer att våra produkter håller exakt den kvalitet som våra uppdragsgivare kräver. Utnyttja den omfattande erfarenheten och de goda kontakter vi har uppnått under 50 års utveckling av underleverantörer och tillverkning av våra egna produkter.

Kommun/ Umeå

Upab

Upabs uppgift är att erbjuda tillgängliga och tilltalande parkeringsmöjligheter, parkeringsplatser och parkeringskontroll. Vårt mål är att alla våra parkeringsplatser ska vara synliga, tillgängliga och enkla att använda. Upab spelar en central roll i utvecklingen av en hållbar stad med hållbar transport. För Upab innefattar det kontroll över resurs- och energiförbrukningen av våra parkeringsplatser, medvetenhet när vi bygger nya lokaler och hur vi kan skapa en grönare stad och tillgängligare centrum. Vi påverkar och inspirerar också våra kunder till ett mer hållbart resebeteende genom lösningar som gör det lättare att kombinera bilen med promenader, cykling eller kollektivtrafik. Vi bidrar till ett levande centrum fyllt med människor.

Kommun/ Örnsköldsvik

VOC Technology

Voc Technology AB levererar katalytiska luftreningssystem med hög kvalitet och utmärkt prestanda till ett brett spektrum av kunder som behöver ta hand om sina VOC-utsläpp (VOC = flyktig organisk förening) och lustgasutsläpp. Företaget finns i Örnsköldsvik och alla produkter tillverkas av lokala företag. Vi har mer än 20 års erfarenhet och har levererat system runt om i världen. Våra system är lätta att hantera och behöver minimalt underhåll. Företag med olika typer av produktion använder våra system: målning, läkemedels-, sjukhus-, plast- och tryckindustri.

Kommun/ Umeå

Vakin

Vakin ägs av Umeå och Vindeln kommun där företaget ansvarar för vatten- och avloppsrening, avfallshantering och återvinning. Vi driver 8 återvinningscentraler (350 000 besökare 2015), 18 vattenverk, 24 avloppsreningsverk och ca 130 pumpstationer. Att vara en del av stadsplanering, utveckling inom miljöfrågor och utformning av utredningar och projekt är delar av vårt dagliga arbete, samt att vara en regional kompetensresurs inom vatten- och avfallsfrågor. Vi strävar efter att vara energineutrala genom värmeväxling och biogasproduktion. Vi är verksamma inom kundhantering, skadeutredningar, juridiska frågor samt kommunikation kring vatten- och avfallsfrågor.

Kommun/ Vindeln

Vimek

På Vimek är vi specialister på tillverkning av små skogsmaskiner. Vi tror att visdom går i arv och om 60 år kommer våra barn att vårda skogen lika omsorgsfullt som sina mor- och farföräldrar. Det handlar om att skapa värde för kommande generationer. Vi kallar det Vimekgallring, skogsägare kallar det lätt och enkelt. Genom att använda Vimek behöver inte skogsägare ta upp breda skogsvägar och ta bort ett onödigt antal träd, träden stannar så skogen blir mindre stormkänslig och ger ett virke med högre kvalitet. Det är gallring det. Högkvalitativ gallring med Vimekgallring.

Kommun/ Skellefteå

Waren

Vi har specialiserat oss på kompletta lösningar för vattenbehandling i alla typer av kyl-, värme- och processanläggningar. Vår metod ger ditt system ett längre liv, lägre underhållskostnader och bättre energiöverförande egenskaper. Sammantaget är det en tydlig förbättring av driftsekonomin i dessa typer av anläggningar. Wareneffekten kan inte jämföras med någon annan typ av systembehandling som för närvarande finns på marknaden. Alla våra behandlingar är enligt den europeiska standarden. Vi har även utvecklat specialiserade standarder för alla typer av energisystem. Vi certifierar alltid vår behandling och lämnar en 2-års garanti efter att ha uppnått standardnivå.

Kommun/ Skellefteå

Xore

Exakt data i tid är grunden för all processoptimering. Med hög tillgänglighet och pålitliga mätningar är Xores analysatorer värdefulla verktyg för processingenjörerna och operatörerna i några av världens mest produktiva gruvor och smältverk. Vi bidrar till våra kunders produktivitet och lönsamhet genom att tillhandahålla analysatorer och tjänster med unik kvalitet och tillgänglighet. Vi bygger våra analysatorer med kvalitet och kompetens, vilket kan ses i våra produkters hastighet, precision och tillgänglighet. Vi strävar efter att vara en pålitlig partner till våra kunder och du kan lita på våra serviceinriktade ingenjörer att agera, leda och föreslå proaktiva insatser för att maximera er analysators prestanda i många år efter installation. Mikael Normak, Walter Rönnblom och Lars-Eric Carlsson grundade Xore 2011 och under 2015 investerade de nya delägarna Ackra Invest och Partnerinvest Norr i Xore. Med en stark position på den svenska marknaden vill vi nu expandera internationellt.

Kommun/ Örnsköldsvik

ÖMV

AB ÖMV är ett företag som genom engagemang och användning av modern teknik, tillverkar avancerad processutrusning för att hjälpa våra kunder ekonomiskt och därigenom bidra till en hållbar värld i framtiden. Eftersom våra produkter ofta måste arbeta under höga tryck, vid höga temperaturer och ofta i frätande förhållanden, ställs höga krav på design och materialval. Vi är din partner inom energi, papper, massa, kemikalier, kärnkraft, bioraffinaderi samt olja och gas.

Kommun/ Örnsköldsvik

Örnalp Unozon - Viflow Group

ViFlow är en av Nordeuropas ledande tillverkare och leverantörer som specialiserar sig på värmeväxlare, tryckkärl och processutrustning till industrier inom sektorer som försvarsindustrin, offshore, papper och massa, kemi, energi och kärnkraft. Vi kombinerar fördelen med ett litet företags närhet till kunder, snabb responstid och snabba beslutsvägar, med det stora företagets breda tekniska kompetens och produktsortiment. I vår egen tillverkningsenhet Örnalp Unozon finns lång erfarenhet och stor kunskap av att konstruera och tillverka kundanpassade produkter i tekniskt avancerade material som titan, rostfritt och syrafast stål.

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.