Affärsnätverk

Här kan du söka efter företag inom grön teknik, ren energi och  hållbara lösningar från norra Sverige. Med hjälp av sökfilter hittar du de företag som intresserar dig. Registret innehåller företag i norra Sverige.


Kommun/ Umeå

Coeo Events

Coeo Events erbjuder framtidens hållbara konferenslösning för besökare både på plats och distans. Med Coeo behöver föreläsare och moderatorer inte lära sig ny teknik, allt flyter på i bakgrunden och arrangörer kan sända live från såväl avancerade kameror som smartphones. Genom den senaste tekniken inom kommunikation och streaming blir den digitala upplevelsen mer lik den fysiska än någonsin tidigare. Nätverkande mellan deltagare, interaktivitet med talare samt workshops är några av de funktioner Coeo erbjuder. Allt är tillgängligt i desktop, smartphone (eller bägge samtidigt för den koordinerade) utan att installera någon mjukvara eller app. När gränserna för det fysiska och digitala mötet suddas ut möjliggörs både ökat deltagande och kunskapsutbyte samtidigt som resande kan minskas. Med Coeo utökas event- eller kongressupplevelsen, ingen missar någon programpunkt p.g.a. parallella eller fullsatta rum. Alla programpunkter finns tillgängliga som video så fort de avslutats, tillsammans med tillhörande chat mellan deltagare samt personliga bokmärken. Arrangörer får större möjlighet att möta besökarnas olika behov och en flexibilitet att både skapa värde och ta betalt för innehållet. 

Kommun/ Skellefteå

Conifer Vision

Conifer Vision är ett företag med lösningar som syftar till att digitalisera skogsindustrin samt tillhandahålla analys och historisk databas för kommersiellt aktiva skogar. Tillsammans med skogsföretag bygger vi en hållbar framtid genom att omvandla resursdata till bevisad påverkan på företag, människor och miljö, en sann möjliggörare för hållbart skogsbruk. Våra kunder inkluderar skogsföretag, skogsentreprenörer och privata skogsägare som alla står inför liknande utmaningar, vilket driver behovet av förbättrade resursdata

Kommun/ Örnsköldsvik

CoreIT

CoreIT är ett IT-konsultföretag som är specialiserat på tjänster och produktförsörjning inom drift, infrastruktur, systemutveckling och ServiceDesk - en komplett IT-partner. VI är det störts lokalt ägda IT-företaget i Örnsköldsvik med 50 anställda. Våra kunder och partners är inom ett stort område: industri, detaljhandel, byggande, service, föreningar och den offentliga sektorn. Vår nationella marknad är lokal men vi följer med våra kunder runt om i världen. Vårt huvudsyfte är att erbjuda tjänster och IT-lösningar för att effektivisera kundens kärnverksamhet.

Kommun/ Vindeln

Cranab

Cranabs produkter tillverkas mitt i norra Sveriges skogar. Därför har alla nya produkter som vi utvecklar, generationer av erfarenhet inbyggt i sig. Närheten till skogen gör det lättare för oss att fråga, lyssna och testa. Vårt samarbete mellan skogskulturen, modern teknologi och avancerat utvecklingsarbete är den största garantin att vår produkt alltid möter de högsta kraven. Med mer än 50 år av erfarenhet kan vi möta de högsta kraven som skogsindustrin kan ställa.

Kommun/ Skellefteå

Derome Plusshus

Derome Plusshus producerar bostadshus i trä med modern och rationell volymbyggnadsteknik. Genom en hög prefabriceringsgrad kan vi erbjuda flexibla och kostnadseffektiva lösningar till professionella beställare i Sverige och Norge från våra husfabriker i Kristinehamn och Renholmen. Erbjudandet omfattar koncept för småhusbebyggelse som radhus, kedjehus och fristående villor och dessutom flerfamiljshus och olika förtätningsprojekt. Derome Plusshus levereras främst som gruppbyggda småhus och flerbostadshus. Våra industriella byggsystem lämpar sig också väl för exempelvis kontorshus, förskolor, äldreboende och förtätningsprojekt. Vi bygger modulsystem och du som kund väljer om leverans ska ske fritt fabrik, fritt arbetsplats eller stomrest. Utvalda projekt kan vi även leverera med totalentreprenad ovan grund.

Kommun/ Umeå

Dåva DAC

Dåva DAC erbjuder miljövänlig behandling, återvinning och omhändertagande av solida och semisolida avfall. Vår flexibilitet är vår styrka och vi hanterar farligt avfall och andra fraktioner inklusive förorenad jord från saneringsprojekt, aska från avfallsförbränning och uppvärmningsanläggningar, avfall från industrin såväl som från byggnation och rivning samt annat avfall som inte är lämpligt för återvinning. Vi tillämpar flexibla lösningar för att förbereda så mycket som möjligt för återanvändning och minimera användningen alternativa sätt att hantera avfallet. Dåva DAC driver deponier för farligt, icke-farligt och inert avfall, allt enligt aktuell lagstiftning. Norra Sverige är vår geografiska marknad och vi finns på affärsområdet Dåva norr om Umeå.

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.