Kommun/ Örnsköldsvik

SEKAB

SEKAB är en av Europas ledande tillverkare av nyckelfärdiga teknologier för biobaserade produkter och biobaserad ersättning av fossilt dieselbränsle. SEKAB producerar och levererar biobaserade byggstenar för kemisk industri i Europa. I Biorefinery Demo Plant i Örnsköldsvik har vi utvecklat kommersiella teknologiplattformar för socker och lignin. SEKABs teknik rankas i topp globalt och som nummer ett och två för skogsbiprodukter. Vi erbjuder cellulosabaserad bioetanol för tekniska applikationer och för användning som biobränsle.

VI ERBJUDER

 • Acetaldehyd, etylacetat och andra tekniska etanolprodukter
 • CelluApp®, en teknologi för många typer av råmaterial, inklusive träflis, halm och sockerrör bagasse
 • SEKABs biobränsle ED95 är ett etanolbaserat bränsle för anpassade dieselmotorer. Det minskar klimatpåverkan och har samma energieffektiviet som diesel

VI SÖKER

Vi är involverade i demonstrationsstudier med företag från hela världen som med vår hjälp undersöker potentialen hos olika typer av cellulosarika biprodukter. Förutom att söka fler kunder av våra befintliga produkter söker vi företag som planerar eller är intresserade av att etablera kemikalieproduktion, material och biobränslen baserade på förnyelsebara råvaror där vår teknik är intressant.

Referenser

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt