Sekab satsar på framtiden

Det behövs en grön inhemsk drivmedelsproduktion, anser Örnsköldsvikbaserade Sekab. Själv tar Sekab gärna på sig ledartröjan i produktionen. Ett nytt globalt samarbete ska leda till en kommersiell anläggning i Örnsköldsvik för gröna kemikalier med barrträ som råvara.

- Vi har innovationerna och varit drivande i den tekniska utvecklingen, nu står vi rustade för att ta nästa kliv, säger Monika Normark, teknisk chef på Sekab.

Sekab har sedan 2004 målmedvetet arbetat med att förbehandla restprodukter från skogen genom kontinuerlig drift vid demoanläggningen i Örnsköldsvik. Teknikplattformen CelluAPP gör det möjligt att förädla nästan alla former av biomassa till miljövänliga och kommersiella kemiprodukter, biogas och lignin. Tekniken tar tillvara barrvedsprodukter från skogen, som idag inte nyttjas till sin fulla potential. Det här är något som Sekab vill ändra på och ytterligare vidareutveckla.

Som ett led i detta har Sekab inlett samarbete med indiska Praj Industries som är verksam i över 75 länder och har lång erfarenhet av att bygga etanolanläggningar baserade på jordbruksrester. Samarbetet bygger på att skala upp, integrera och optimera den idag existerande teknikplattformen CelluAPP som Sekab utvecklat.

Brett användningsområde

- Det här är ett jätteviktigt steg för oss och för den fortsatta omställningen från fossila råvaror till hållbara biodrivmedel och kemiprodukter. Praj är en av världens hetaste bioetanolföretag och som partner kommer vi kunna skala upp vår verksamhet så att det blir ekonomiskt fördelaktiga produkter att ta ut på marknaden. Vi har inte råd att bara lämna de barrvedsrester som finns, säger Monica.

CelluAPP tar restprodukter från skogen, som sågspån, och förädlar till gröna råvaror som skogligt socker, etanol och lignin. Det kan i sin tur bli produkter som bidrar till klimatomställningen: allt från biodrivmedel till asfalt och läkemedel. Tekniken har utvecklats och testats i Sekabs demonstrationsanläggning och är nu redo att användas i stor skala.

Från 2 ton till 800 ton

Tillsammans ska Sekab och Praj utreda möjligheterna genom en förstudie med syftet att bygga en större fabrik i Örnsköldsvik där den egna tekniken ska användas för att skapa gröna kemikalier från skogen.

- Med den befintliga anläggningen kan vi producera två ton torrt per dag och med det räknas vi som norra Europas största demoanläggning, men nästa steg är 800 ton per dag. Det finns en logik i att vi jobbar med en partner som redan har gjort den här resan och har erfarenhet av att bygga fabriker med stor kapacitet. Tillsammans kan vi åstadkomma något betydelsefullt och skapa en plattform för att ge marknaden större volymer, utan volymer kommer utvecklingen inte att gå framåt, säger Monica.

Söker EU-stöd

Det kommer att krävas mellan 50–80 miljoner kronor i en förstudie som beräknas vara klar hösten 2022 för att komma fram till en noggrann slutsats, uppskattar Monica. Förstudien ska ge svar på möjliga samarbetspartners, finansiering och lokalisering. Därför har Sekab vänt sig till European Innovation Fund och sökt investeringsstöd.

- Att investera i hårdvara och lösningar som är hållbara även i framtiden är en svår balansgång. Det är alltid en utmaning och man önskar att ha en partner som är med och delar risken. Innovation Found är en sak men vi känner ändå att vi måste gå framåt. Tiden är mogen och efterfrågan på gröna produkter bara ökar och det här kan bidra till att stärka vår ställning som ledande aktör, säger Monica.

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.