Kommun/ Örnsköldsvik

MoRe Research

Med vårt breda utbud av instrument, pilotutrustning och forskare, erbjuder MoRe Research möjligheterna att utveckla befintliga eller nya processer och produkter mot en miljövänlig värld. Våra fokusområden är träråvara och massautveckling för både bioraffinaderiutveckling, nanocellulosa och cellulosaderivat av olika slag och mer traditionella applikationer som papper, förpackningsmaterial och hygienpapper.

Hela vägen® har varit vår arbetsmetodik i många år men är också ett förhållningssätt som genomsyrar vårt arbete med ett helhetsgrepp och förståelse för hur delprocesserna påverkar varandra och slutprodukten. Kom och besök oss för att se vad vi kan göra för dig och din process.

Testanläggningar

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt