Energi

En av våra största samhällsutmaningar globalt är att minska utsläppen av växthusgaser, framförallt fossil koldioxid. Det kräver en övergång från fossila bränslen som kol, olja och naturgas till förnybara bränslen, minskad energiförbrukning samt att medvetandegöra befolkningen om konsekvenserna av att inte agera för att minska  klimatpåverkan.

Regionens tre nyckelaktörer inom energiproduktion är Skellefteå Kraft, Umeå Energi och Övik Energi. Energin som produceras i dessa anläggningar kommer från biomassa, vattenkraft, vindkraft och hushållssopor. Redan idag är elektriciteten från Umeå Energi till 100% från förnybara energikällor. Fjärrvärme produceras också från spillvärme från massafabriken SCA Packaging Obbola.

Både Umeå och Örnsköldsvik, erbjuder gratis energi- och klimatrådgivning till alla medborgare. Dessutom arbetar Umeåprojektet Green Umeå med att göra medborgarna mer miljömedvetna.

Filmer från besöksobjekt inom Energi

Kontakta oss

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.