Smarta hållbara städer

Smarta hållbara städer representerar ett nytt paradigm som möjliggör att hög livskvalitet och ekonomisk tillväxt frikopplas från resursförbrukning och miljöpåverkan. I norra Sverige är den offentliga sektorn, näringslivet, akademin och medborgarna kärnan som bidrar till smarta hållbara städer.

Utvecklingen av smarta hållbara städer i norra Sverige kräver ett sektorsövergripande tillvägagångssätt som har etablerat strategiska samarbeten mellan kommuner, nationella och regionala myndigheter, universitet och forskningsinstitut, företag såväl som med medborgare. Dessa samarbeten underlättar för forskning och kunskapsutbyte i innovationssystemet och stimulerar kontinuerligt lärande. Tillsammans kan aktörerna åstadkomma en övergång till hållbarhet i städer.

Norra Sverige har höga miljömål, hög miljömedvetenhet, stark innovationskultur och engagemang i ett stort antal frågor kopplade till social hållbarhet. Regionen har många styrkor när det gäller smarta hållbara städer, särskilt utmärkande är: cirkulär ekonomi, hållbart byggande, artificiell intelligens och digitalisering för ett smart hållbart samhälle.

Filmer från besöksobjekt inom Smarta hållbara städer

Kontakta oss

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt