Bioekonomi

Skogen har alltid varit en stor industri i regionen och den största användningen av skogsråvara idag är inom industrier för pappersmassa och sågat timmer. Genom att använda restproduktströmmar går det att utveckla nya värdefulla och fossilfria produkter. Detta är i linje med visionen att Sverige ska vara en bioekonomi 2050.

Norra Sverige har ett stort antal biobaserade industrier. Processum stödjer och driver forskning och utveckling inom bioraffinaderi. Tillsammans med andra initiativ inom bioraffinaderi utgör klustret med partners från industri och akademi ett viktigt nav för utveckling av nya produkter, processer och energilösningar från skogsråvara och restproduktströmmar från processindustrin.

Några exempel på projekt som Processum är inblandade i är proteinframställning till fiskfoder, täckning av gruvavfall med grönlutslam, olika produkter och biobränslen från lignin, utveckling av gröna kemikalier etc. Under 2017 påbörjas uppbyggnaden av Europas första pilotanläggning för nanokristallin cellulosa. I Örnsköldsvik finns även demonstrationsanläggningen Biorefinery Demo Plant.

Filmer från besöksobjekt inom Bioekonomi

Kontakta oss

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt