Smarta och hållbara städer

Regionen har fyra universitet och starkt samarbete mellan näringsliv och akademi. Det är en region som genererar smarta lösningar där teknologi och medborgare arbetar tillsammans för att nå klimatmålen. Genom att använda informations- och kommunikationstekniker för att effektivisera funktioner och tjänster, förbättra livskvalitet och öka konkurrenskraften bildas den smarta staden. 

 

Filmer från besöksobjekt inom Smarta hållbara städer

Kontakta oss

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt