Hållbart byggande

Nya byggnader använder betydligt mindre energi än befintliga byggnader, vilka i sin tur kan minska sin energianvändning med smarta renoveringsmetoder. Umeåregionen har utvecklats som ett nav för hållbart byggande och förvaltning och intresset för frågorna är stort. Umeås mål är att vara världsledande inom hållbart byggande år 2020.

I Skellefteå har man satsat stort på att bli världsledande inom träbyggande då trä är betydligt mera miljövänligt än betong. För varje kubikmeter trä som ersätter betong så minskar koldioxidutsläppen hela tretton gånger. Motsvarande 0,9 ton koldioxid lagras i varje kubikmeter av träet och i tillverkningsfasen reduceras koldioxidutsläppen med ytterligare 1,1 ton koldioxid per kubikmeter. Skellefteås träbyggande har fått en enorm uppmärksamhet på den internationella arenan.

Besöksobjekt inom Hållbart byggande ->

Tillbaka till kategorier ->

Filmer från besöksobjekt inom Construction

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt