Event

Kunskapsdag i Skellefteå

Materialoptimering för miljösmart byggande. Hur kan vi rusta för framtiden när det gäller miljösmart byggande? Vi behöver titta på vilka krav, initiativ och policys som egentligen styr utvecklingen i byggsektorn. Även kommuner, arkitekter och akademi behöver en nödvändig riktning inom hållbart byggande. Hur skapar vi det? Och hur svarar entreprenörer och leverantörer upp mot detta? Under rubrikerna styra, skapa och svara (upp) mot det miljösmarta byggandet försöker vi ta reda på det tillsammans.

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt