Event

Små och medelstora företags roll i den framtida globala vätgasekonomins ekosystem

Vätgas har seglat upp som en viktig del av EUs väg mot ett klimatneutralt samhälle och det initieras nu en mängd projekt och investeringar inom vätgasekonomin runt om i Europa.

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK har inom ramen för Future Cleantech Solutions projektet genomfört en analys av hur regionens små och medelstora företag kan bli en del av den förväntade vätgasekonomin i framtiden. Analysen är gjord i samarbete med H2 Ecosystem Roadmap för Ostrobotnia-projektet, som samlar Österbottniska aktörer kring vätgas temat för att identifiera nya samarbetsmöjligheter och utveckla det lokala ekosystemet.

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt