Hjälp Malmös byggsektor bli klimatneutral

10 dec 10:15 - 17:00

Digital

Välkommen till ett matchmaking-event online! Hör mer om de största utmaningar företag inom byggsektorn står inför och få möjlighet att träffa dem 1:1 för att pitcha er lösning och skapa nya affärer.

Byggsektorn står för mer än 20 procent av Malmös totala klimatavtryck. Därför finns det ett stort behov av att hitta nya, klimatneutrala lösningar som inte bara gör Malmö mer hållbar, utan även skapa en marknad för klimatneutralitet inom byggsektorn.

För att hjälpa till att driva på omställningen, har Malmö stad sammankallat över 100 intressenter från hela värdekedjan inom byggsektorn för att skapa LFM30 - en samarbetsplattform för att skapa och implementera en färdplan för en klimatneutral byggnationsindustri. Många partners i LFM30 har utsett specifika projekt som ska verka som vägvisare  i denna omställning, men för att nå de ambitiösa målen krävs innovativa lösningar på tuffa utmaningar inom hållbarhet.

Skanska och Ikano Bostad, två partners i LFM30 söker därför samarbetsmöjligheter med innovatörer från hela norra Europa. 

Detta Living Lab ger innovativa leverantörer en möjlighet att möta Ikano Bostad och Skanska med potential att utveckla nya samarbeten och affärer.

Läs mer och registrera dig här!

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt