Indonesisk vatten- och avfallshantering

21 okt 09:00 - 10:20

Digital

Indonesien har arbetat med att hitta det bästa sättet att uppnå SDG-målen inom vatten och avfall. Å andra sidan har Sverige - ett litet land med miljontals lösningar - potential att stötta Indonesien i att nå SDG-målen.

På detta webinar kommer talare att dela med sig av indonesiska planer att förbättra avfalls-, avloppsvattens- och vattenresurs-hantering i landet.

Webinaret är en del av "Sweden Indonesia Sustainable Partnership (SISP)" som pågår 23-27 november och "Business Accelerator Program Indonesia (BAPI)" - ett pågående program för att stödja små och medelstora företag att arbeta i Indonesien.

Läs mer och anmäl dig här!

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt