Kick-off för projektet FAIR

06 okt 09:00 - 11:00

Electric Aviation - the FAIR way of travelling for the Kvarken Region

Välkommen till en digital kick-off för projektet FAIR! Ta tillfället i akt att lära dig mer om elflyg och hur FAIR-projektet siktar på att stödja tidig implementering och varför det är viktigt för Kvarkenregionen att gå i bräschen.

Läs mer och anmäl dig här!

 

Kick-offen arrangeras i samarbete med projektet Future Cleantech Solutions som finansieras av Interreg Botnia Atlantica, Österbottens förbund, KOSEK, Teknologicenter Merinova, VASEK, Vasa stad, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Umeå kommun och Örnsköldsviks kommun.

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt