Kunskapsdag i Skellefteå

06 okt 08:30 - 15:00

Nordanå, Skellefteå

Materialoptimering för miljösmart byggande. Hur kan vi rusta för framtiden när det gäller miljösmart byggande? Vi behöver titta på vilka krav, initiativ och policys som egentligen styr utvecklingen i byggsektorn. Även kommuner, arkitekter och akademi behöver en nödvändig riktning inom hållbart byggande. Hur skapar vi det? Och hur svarar entreprenörer och leverantörer upp mot detta? Under rubrikerna styra, skapa och svara (upp) mot det miljösmarta byggandet försöker vi ta reda på det tillsammans.

Välkommen till en kunskapsdag om materialoptimering för att bygga miljösmart i framtiden. Det handlar om rätt material på rätt plats. Men även om ökad kunskap om hur vi minskar resursuttag, påverkan på klimatet och hur vi ska arbeta för en cirkulär ekonomi.

Medverkande: Patrik Faming, Boverket och ordförande i nordiska ministerrådets arbetsgrupp för hållbara städer, Ronny Andersson, forsknings- och innovationschef Cementa AB, Susanne Rudenstam, VD Träbyggnadskansliet, Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong, Karolina Brick, miljöchef Riksbyggen, Marianne Hedberg, miljöexpert Byggföretagen, Carmen Cristescu, forskare RISE, Thomas Persson, VD Balticgruppen Bygg AB, Lenita Ericson, kommunstyrelsens ordförande Luleå kommun, Anna Ryberg, hållbarhetschef Derome, Björn Ylinenpää, arkitekt Skellefteå Kommun, Anders Enquist, regionchef Nord WSP, Evelina Fahlesson, kommunalråd Skellefteå kommun, Mikael Berglund, Ordförande byggnadsnämnden Umeå kommun, Johan Lindström, VD Plåt och Ventföretagen, med flera.

Moderator Carl Wangel, marknadschef Luleå Business Region

Anmälan senast fredag den 25 september, klicka här

För mer information kontakta utvecklingsstrateg Britt-Inger Olofsson: britt-inger.olofsson@skelleftea.se 

Arrangör Skellefteå Kommun, Umeå Kommun, Byggföretagen, Luleå Kommun, Lulteå Tekniska Universitet och RISE. 

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt