Vad skall vi göra med slammet i framtiden?

13 mar 09:00 - 15:30

Sunderby Folkhögskola, Luleå

Green North och Waste Refinery bjuder in till vårens konferens gällande framtidens användande av avloppsslam.

Vad skall vi göra med slammet i framtiden?

Den frågan kommer bland annat diskuteras utifrån korta inlägg från personer med olika perspektiv och kunskaper kring frågor om slam, resursutnyttjande, teknik och miljöeffekter.

Aspekter som berörs är bland annat:

 • Vilka är de svåraste problemen med dagens slamhantering och vad bör prioriteras?
 • Hur kan en resursbesparande slamhantering se ut och vad begränsar resursnyttjandet?
 • Vilka nya metoder och systemlösningar kan se dagens ljus?

 

Läs mer och anmäl dig här!

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt