Små och medelstora företags roll i den framtida globala vätgasekonomins ekosystem

20 jan 09:00 - 10:00

Webbinar i Teams (språk svenska)

Vätgas har seglat upp som en viktig del av EUs väg mot ett klimatneutralt samhälle och det initieras nu en mängd projekt och investeringar inom vätgasekonomin runt om i Europa.

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK har inom ramen för Future Cleantech Solutions projektet genomfört en analys av hur regionens små och medelstora företag kan bli en del av den förväntade vätgasekonomin i framtiden. Analysen är gjord i samarbete med H2 Ecosystem Roadmap för Ostrobotnia-projektet, som samlar Österbottniska aktörer kring vätgas temat för att identifiera nya samarbetsmöjligheter och utveckla det lokala ekosystemet.

Webbinariet är ämnat för företag, kommuner och branschorganisationer som vill få en bild av hur vätgas används idag, hur vätgasekonomin förväntas utvecklas samt vilka affärsmöjligheter detta kan skapa för regionens små och medelstora företag.

Program

Tid: kl 9-10 CET

Presentation av resultaten från vätgasanalysen
Kjell-Owe Ahlskog, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK
Presentation av H2 Ecosystem Roadmap for Ostrobothnias verksamhet, Kaisa Penttilä, Hanken Vasa

Webbinariet är avgiftsfritt, öppet för alla intresserade och genomförs på svenska. Vätgasrapporten kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på både svenska och finska.

Sista anmälningsdag 19 är januari. Anmälan gör du här

Webbinarlänken skickas till alla anmälda 20 januari på morgonen. Kolla din mejlskräpkorg om du inte har fått länken. Vid behov kontakta info@vasek.fi.

Arrangör: Future Cleantech Solutions & H2 Ecosystem Roadmap for Ostrobothnia

Future Cleantech Solutions var ett treårigt projekt som pågick under åren 2019-2021 och finansierades till 60 procent av Interregprogrammet Botnia-Atlantica. Övriga finansiärer var Österbottens förbund, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Umeå kommun, Umeå Energi, Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft, Örnsköldsviks kommun, VASEK Vasaregionens Utveckling AB, Teknologicenter Merinova, Vasa stad, Karleby stad och Karlebynejdens Utveckling AB KOSEK.

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt