BioInnovativa affärer – EIC Accelerator för SMF, tips & råd för din ansökan

30 nov 14:00 - 15:30

Online

Vilka möjligheter innebär EU-utlysningen EIC Accelerator för små och medelstora företag? Hur designar man en ansökan? Vad bör man tänka på – och är timingen rätt att söka nu? På det här digitala seminariet som arrangeras av BioInnovation i samverkan med Chalmers Industriteknik och EU SME Support får du ta del av information om utlysningen EIC Accelerator som är inriktad på banbrytande innovationer och deep-tech men också ta del av andra europeiska utlysningsmöjligheter för SMF/SME. Du får också ta del av erfarenheter från två företag som fått EU-finansiering. De berättar om sin resa och erfarenheter av hjälp och stöd utmed vägen.

Detta seminarium riktar sig till små och medelstora företag, forskare och andra intresserade som vill få mer information om finansierings- och stödmöjligheter för företag som vill ta nästa steg i omställningen mot mer biobaserade och cirkulära lösningar och produkter.

Klicka här för mer information om Bioinnovativa affärer - EIC Accelerator för SMF, tips & råd för din ansökan!

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt