BioLyftet inspirationsseminarium

31 jan 09:00 - 10:00

– för företag som vill öka användandet av biobaserade, återvunna eller återvinningsbara material.

Välkommen till ett seminarium som bjuder på inspiration och information med exempel på hur hållbara material används i olika produkter, framtidsspaningar om vad som sker inom området samt information om utbildningen BioLyftets innehåll och kommande aktiviteter.

Datum: 31 januari 2023

Klockan: 09:00 - 10:00 med tid för frågor efteråt.

Plats: Digitalt (obervera att det endast går att delta digitalt)

Sista anmälningsdag 30 januari!

Klicka här för mer information och anmälan till BioLyftet inspirationsseminarium!

BioLyftet är initierat av BioInnovation, ett strategiskt innovationsprogram grundat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för den gemensamma satsningen Strategiska innovationsområden, samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster. Läs mer på http://www.bioinnovation.se/

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt