Hur gör vi Sverige till en världsledande batterination?

21 mar 09:00 - 15:30

House Be - The Great Northern

Nu dras olika satsningar igång för att bygga Sveriges batteriekosystem. Investeringar har redan påbörjats, men vad mer behöver göras? Välkommen på workshop med företag, offentliga aktörer och akademi för att diskutera och identifiera hur vi stärker den svenska utvecklingen inom batterivärdekedjan.

Batterier är en kritisk komponent i ett elektrifierat samhälle. En ny industri håller på att byggas upp runtom i världen och Sverige har utomordentliga förutsättningar att bli en av de ledande batterinationerna. 

För att lyckas behöver vi bygga upp ett stabilt och hållbart ekosystem där små och stora företag, investerare samt offentliga aktörer är engagerade. Ett ekosystem som stärker företagens förutsättningar längs hela värdekedjan och möter de behov omställning och konkurrenskraft kräver. 

Energimyndigheten, RISE, Arctic Center of Energy, Business Sweden, Electrification Hub och Business Region Göteborg anordnar fyra workshops kring detta: 

  • Skellefteå 21 mars
  • Stockholm 22 mars
  • Västerås 23 mars
  • Göteborg 28 mars

Klicka här för mer information kring workshop Hur gör vi Sverige till en världsledande batterination!

Klicka här för PDF-inbjudan till Hur vi gör Sverige till en världsledande batterination!

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt