Hur skapas framtidens innovationsmiljöer för resurssmart industri?

28 okt 09:00 - 12:00

Online via Zoom

Den 28 oktober är det dags för del fyra i seminarieserien Resurssmart industri. Värd för seminariet är Processum och seminariet kommer att handla om hur Sverige blir världens starkaste innovationsmiljö inom bioekonomi 2030 med speciellt fokus på framtidens innovationsmiljöer för resurssmart industri.

Seminarieserien ”Resurssmart industri” är ett samarrangemang mellan det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation och de regionala bioekonomiklustren Bothnia Bioindustries ClusterPaper ProvinceLubircKlimatledande processindustri och Processum med syftet att främja en cirkulär och biobaserad ekonomi. 

Till program och anmälan.

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt