Informationsmöte: Horisont Europa - Klimat, energi och mobilitet

29 nov 09:00 - 10:00

Online

Jobbar du med klimat, energi eller mobilitet och är nyfiken på möjligheterna att samarbeta inom Horisont Europa med andra europeiska aktörer? Anmäl dig då till detta digitala informationsmöte, tisdagen den 29 november.

I samband med att EU-kommissionen släpper arbetsprogrammet för 2023 och 2024 kommer Vinnova att informera om innehållet och den politiska kontexten till kluster 5, som omfattar klimat, energi och mobilitet, inom det europeiska ramprogrammet Horisont Europa. Vinnova kommer även att kortfattat gå igenom områdesindelningen för klustret, de så kallade destinationerna.

Mötet riktar sig till dig som är intresserad av att delta i ett internationellt konsortium och vara en del av en ansökan till ett europeiskt samverkansprojekt. Vinnova vill ge dig en övergripande förståelse för innehållet i arbetsprogrammet och de olika strategier och policys som projekt förväntas bidra till.

Klicka här för att läsa mer om Informationsmöte: Horisont Europa - Klimat, energi och mobilitet!

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt