Innovationsveckan 2022

03 okt - 07 okt

Under Innovationsveckan ligger fokus på att dela och sprida smarta lösningar mellan olika delar av offentlig sektor.

Årets teman är:

 • Grön omställning & cirkulär ekonomi – innovativa lösningar för en hållbar framtid.
 • Innovation i kris – nya arbetssätt och lösningar i tider av kris.
 • Innovationsupphandling – efterfråga och köpa nya lösningar.
 • Nyttiggörande av data– samverkan och innovation baserad på data.
 • Omvärldsanalys – att spana in i och ta hjälp av framtiden.
 • Smart policyutveckling – förutsättningar och regler som främjar innovation.

Eventet arrangeras av Sveriges kommuner och regioner, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG.

Klicka här för att läsa mer om Innovationsveckan!

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt