Kompetensförsörjning i Västerbotten

19 maj 09:00 - 16:00

Umeå Folkets Hus

Handelskammaren i Västerbotten bjuder in till en mötesplats för alla i ledande ställning som på något sätt arbetar med kompetensförsörjning, rekrytering, utbildning eller liknande. 

Ta chansen att träffas över företags- och branschgränserna för att hitta samverkan och ta del av arbetet som pågår. Läs mer och anmäl dig här!

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt